ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน
Loading

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ณ ไตรมาส 2 ปี 2566

วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566
            ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 2 ปี 2566 มีค่าดัชนีเท่ากับ 134.0 ลดลงเพียงร้อยละ -0.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2566 (QoQ) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ปัจจัยที่ส่งผลให้ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นนั้นมาจากค่าตอบแทนในหมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในหมวดงานสถาปัตยกรรมร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ลดลงร้อยละ -4.1 และ หมวดงานระบบสุขาภิบาล ลดลงร้อยละ -3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY)
หมวดราคาวัสดุก่อสร้างที่ลดลงมี 4 รายการ ได้แก่ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่ลดลงมากที่สุดถึงประมาณร้อยละ -17.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี (YoY) โดยเป็นผลมาจากปริมาณเหล็กในตลาดสูงขึ้น และราคาวัตถุดิบลดลงตามราคาพลังงาน ซึ่งอาจมีส่วนชะลอการซื้อและความต้องการลงทุนของเอกชนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ดัชนีราคาลดลง........อ่านต่อฉบับเต็ม...Download PDF..........
 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่