ผลการสำรวจความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยปี 2562 ของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 41
Loading

ผลการสำรวจความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยปี 2562 ของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 41

วันที่ : 23 ธันวาคม 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ทำการศึกษาความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจากผู้ลงทะเบียนและเข้าชมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 41 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน 2562 ณ สยามพารากอน จากการลงทะเบียนของผู้เข้าชมงานจำนวน 4,367 คน เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ความต้องการที่อยู่อาศัยในแต่ละประเภท ในแต่ละระดับราคา และความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัย โดยผลการศึกษา


สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่