ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยภาคกลาง-ภาคตะวันตก ปี 2567
Loading

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยภาคกลาง-ภาคตะวันตก ปี 2567

วันที่ : 26 มีนาคม 2567
ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยภาคกลาง-ภาคตะวันตก ปี 2567
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคกลาง-ภาคตะวันตก ปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 12:00 น. โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร เเละ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บรรยายผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยภาคสนามล่าสุด (H2/2566) ภาคกลาง-ภาคตะวันตก