แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563
Loading

แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563

วันที่ : 11 มีนาคม 2563
แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563
สัมมนาใหญ่ประจำปี 2563 ของ 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ หัวข้อ "อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจ ปี 2020" โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และผู้ตรวจการธนาคาร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00-17.30 น. ณ ห้องอโนมา แกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ