นโยบายภาครัฐต่อการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์
Loading

นโยบายภาครัฐต่อการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์

วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565
นโยบายภาครัฐต่อการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ร่วมงานสัมมนาใหญ่ประจำปีของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย