งานสัมมนา “สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2566”
Loading

งานสัมมนา “สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2566”

 REIC E-Brochure


           เตรียมพบกับงานสัมมนา “สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2566” อีกหนึ่งกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลผลสำรวจภาคสนาม ที่จะช่วยให้คนในแวดวงอสังหาฯ มองเห็นโอกาสในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนการลงทุนที่ใช้แค่ “ประสบการณ์” สู่การตัดสินใจ “บนพื้นฐานข้อมูลที่แท้จริง” พบกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Demand และ Supply ลงลึกถึงประเภท และทำเลที่มีศักยภาพ

 

| กำหนดการจัดสัมมนาผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยปี 2566
ข้อมูล ลำดับ รายการสัมมนากิจกรรม กำหนดการ เวลา ราคา รายละเอียด
On-site Online
2565 H 2 1 สัมมนาผลสำรวจภาคเหนือ 16 มีนาคม 2566 09.00 น. - 12.00 น. - 1,500 กำหนดการงานสัมมนากำหนดการงานสัมมนา
2 สัมมนาผลสำรวจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 มีนาคม 2566 13.30 น. - 16.30 น. - 1,500 กำหนดการงานสัมมนากำหนดการงานสัมมนา
3 สัมมนาผลสำรวจภาคกลาง -ภาคตะวันตก 17 มีนาคม 2566 09.00 น. - 12.00 น. - 1,500 กำหนดการงานสัมมนากำหนดการงานสัมมนา
4 สัมมนาผลสำรวจภาคใต้ 17 มีนาคม 2566 13.30 น. - 16.30 น. - 1,500 กำหนดการงานสัมมนากำหนดการงานสัมมนา
Q4 5 สัมมนาผลสำรวจกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 22 มีนาคม 2566 09.00 น. - 12.00 น. 5,000 - กำหนดการงานสัมมนากำหนดการงานสัมมนา
6 สัมมนาผลสำรวจภาคตะวันออก EEC 22 มีนาคม 2566 13.30 น. - 16.30 น. 3,000 - รายละเอียดงานสัมมนา กรุงเทพฯ-ปริมณฑลรายละเอียดงานสัมมนา กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
2566 Q1 7 สัมมนาผลสำรวจกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 23 มิถุนายน 2566 09.00 น. - 12.00 น. 5,000 - รายละเอียดงานสัมมนา กรุงเทพฯ-ปริมณฑลรายละเอียดงานสัมมนา ภาคตะวันออก EEC
8 สัมมนาผลสำรวจภาคตะวันออก EEC 23 มิถุนายน 2566 13.30 น. - 16.30 น. 3,000 - รายละเอียดงานสัมมนา กรุงเทพฯ-ปริมณฑลรายละเอียดงานสัมมนา ภาคตะวันออก EEC

H1

9 สัมมนาผลสำรวจภาคเหนือ 12 กันยายน 2566 09.00 น. - 12.00 น. - 1,500 กำหนดการงานสัมมนารายละเอียดงานสัมมนา ภาคเหนือ
10 สัมมนาผลสำรวจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 กันยายน 2566 13.30 น. - 16.30 น. - 1,500 กำหนดการงานสัมมนารายละเอียดงานสัมมนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 สัมมนาผลสำรวจภาคกลาง -ภาคตะวันตก 14 กันยายน 2566 09.00 น. - 12.00 น. - 1,500 กำหนดการงานสัมมนารายละเอียดงานสัมมนา ภภาคกลาง -ภาคตะวันตก
12 สัมมนาผลสำรวจภาคใต้ 14 กันยายน 2566 13.30 น. - 16.00 น. - 1,500 กำหนดการงานสัมมนารายละเอียดงานสัมมนา ภาคใต้
Q2 13 สัมมนาผลสำรวจกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 19 กันยายน 2566 09.00 น. - 12.00 น. 5,000 - กำหนดการงานสัมมนารายละเอียดงานสัมมนา กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
14 สัมมนาผลสำรวจภาคตะวันออก EEC 19 กันยายน 2566 13.30 น. - 16.00 น. 3,000 - กำหนดการงานสัมมนารายละเอียดงานสัมมนา ภาคตะวันออก EEC
Q3 15 สัมมนาผลสำรวจกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 19 ธันวาคม 2566 09.00 น. - 12.00 น. 5,000 - กำหนดการงานสัมมนา
16 สัมมนาผลสำรวจภาคตะวันออก EEC 19 ธันวาคม 2566 13.30 น. - 16.00 น. 3,000 - กำหนดการงานสัมมนา


พิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา รับเอกสารประกอบการบรรยายในรูปแบบ Digital file
***เฉพาะในพื้นที่ที่ท่านเข้าร่วมการสัมมนา***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล
โทร. 02-202-1768, 02-202-1577