กำหนดการงานสัมมนา “สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2567
Loading

กำหนดการงานสัมมนา “สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2567”

 REIC E-Brochure


           เตรียมพบกับงานสัมมนา “สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2567” อีกหนึ่งกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลผลสำรวจภาคสนาม ที่จะช่วยให้คนในแวดวงอสังหาฯ มองเห็นโอกาสในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนการลงทุนที่ใช้แค่ “ประสบการณ์” สู่การตัดสินใจ “บนพื้นฐานข้อมูลที่แท้จริง” พบกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Demand และ Supply ลงลึกถึงประเภท และทำเลที่มีศักยภาพ
 


 

| กำหนดการจัดสัมมนาผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยปี 2567
ข้อมูล ลำดับ รายการสัมมนากิจกรรม กำหนดการ เวลา ราคา รายละเอียด
On-site Online
2566 H2 1 สัมมนาผลสำรวจภาคเหนือ 12 มีนาคม 2567 09.00 น. - 12.00 น. - 1,500 รายละเอียดงานสัมมนา ภาคเหนือ
2 สัมมนาผลสำรวจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 มีนาคม 2567 13.30 น. - 16.30 น. - 1,500 รายละเอียดงานสัมมนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 สัมมนาผลสำรวจภาคกลาง -ภาคตะวันตก 14 มีนาคม 2567 09.00 น. - 12.00 น. - 1,500 รายละเอียดงานสัมมนา ภาคกลาง -ภาคตะวันตก
4 สัมมนาผลสำรวจภาคใต้ 14 มีนาคม 2567 13.30 น. - 16.30 น. - 1,500 รายละเอียดงานสัมมนา ภาคใต้
Q4 5 สัมมนาผลสำรวจกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 28 มีนาคม 2567 13.00 น. - 16.30 น. 5,000 - รายละเอียดงานสัมมนา ภาคใต้
6 สัมมนาผลสำรวจภาคตะวันออก EEC 29 มีนาคม 2567 13.00 น. - 16.30 น. 3,000 - รายละเอียดงานสัมมนา ภาคใต้
2567 Q1 7 สัมมนาผลสำรวจกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 19 มิถุนายน 2567 13.00 น. - 16.30 น. 5,000 - รายละเอียดงานสัมมนา ภาคตะวันออก EEC
8 สัมมนาผลสำรวจภาคตะวันออก EEC 21 มิถุนายน 2567 13.00 น. - 16.30 น. 3,000 - รายละเอียดงานสัมมนา ภาคตะวันออก EEC
H1 9 สัมมนาผลสำรวจภาคเหนือ 11 กันยายน 2567 09.00 น. - 12.00 น. - 1,500
10 สัมมนาผลสำรวจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 กันยายน 2567 13.30 น. - 16.30 น. - 1,500
11 สัมมนาผลสำรวจภาคกลาง -ภาคตะวันตก 13 กันยายน 2567 09.00 น. - 12.00 น. - 1,500
12 สัมมนาผลสำรวจภาคใต้ 13 กันยายน 2567 13.30 น. - 16.30 น. - 1,500
Q2 13 สัมมนาผลสำรวจกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 24 กันยายน 2567 13.00 น. - 16.30 น. 5,000 -
14 สัมมนาผลสำรวจภาคตะวันออก EEC 26 กันยายน 2567 13.00 น. - 16.30 น. 3,000 -
Q3 15 สัมมนาผลสำรวจกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 12 ธันวาคม 2567 13.00 น. - 16.30 น. 5,000 -
16 สัมมนาผลสำรวจภาคตะวันออก EEC 13 ธันวาคม 2567 13.00 น. - 16.30 น. 3,000 -

 


พิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา รับเอกสารประกอบการบรรยายในรูปแบบ Digital file
***เฉพาะในพื้นที่ที่ท่านเข้าร่วมการสัมมนา***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล
โทร. 02-202-1768, 02-202-1577