ผังเมือง
Loading

ผังเมือง

ชื่อรายงาน
วันที่
ดาวน์โหลด
แชร์
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว พ.ศ. 2566 30 พฤษภาคม 2566
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2566 27 มีนาคม 2566
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เรื่อง ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ. 2566 17 มีนาคม 2566
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมนนทบุรี พ.ศ. 2566 1 มีนาคม 2566
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าแซะ- เนินสันติ จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2566 13 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหันคา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 1 กุมภาพันธ์ 2566
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลดงลิง และตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 12 ตุลาคม 2565
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองลาด และตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2565 24 พฤษภาคม 2565