Loading

3แบงก์รัฐกระหน่ำแคมเปญ

วันที่ : 26 ตุลาคม 2561
นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าธ.ก.ส.เตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ต.ค.-7 พ.ย.นี้ เพื่อส่งเสริมการออมเงินของคนไทยที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ
          ทั้งแจกแถมให้ดอกเบี้ยสูง กระตุ้นประชาชนออมเงิน

          นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าธ.ก.ส.เตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ต.ค.-7 พ.ย.นี้ เพื่อส่งเสริมการออมเงินของคนไทยที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ โดย ธ.ก.ส.ได้นำผลิตภัณฑ์เงินฝากหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนได้ออมเงินที่ตรงกับความต้องการ เช่น โครงการเงินฝากดี๊ดีที่ให้ดอกเบี้ยสูงแบบขั้นบันไดและรับดอกเบี้ยทุกเดือนมีทั้งแบบฝาก 16 เดือน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.70% ต่อปี และฝาก 21 เดือน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.85% ต่อปีรวมถึงเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคที่ให้ดอกเบี้ยและให้โชคทุก 6 เดือนลุ้นรับรางวัลระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้ง และรางวัลระดับประเทศอีก 1 ครั้ง

          "มีโปรโมชั่นพิเศษ! สำหรับผู้ที่ร่วมออมเงินกับธ.ก.ส.ทั้งเปิดบัญชีเงินฝากใหม่หรือฝากเงินเพิ่มในบัญชีออมทรัพย์หรือออมทรัพย์ทวีโชค ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปและสำหรับเกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส.ที่เปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินเพิ่มในบัญชีเดิมจำนวนเพียง 1,000 บาทรับกระปุกออมทรัพย์ ธ.ก.ส.น้องหอมจังตังค์เยอะ สุดน่ารัก ฟรีทันที"

          ทั้งนี้ในปีบัญชี 61 (เม.ย. 61-มี.ค. 62) ธ.ก.ส.ตั้งเป้าหมายเงินฝากเติบโต 57,000 ล้านบาทหรือมียอดรวมอยู่ที่ 1.58 ล้านล้านบาทเพิ่มจาก ณ สิ้นปีบัญชี 60 ที่อยู่ที่ 1.52 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ดี จากต้นปีบัญชีจนถึงวันที่ 21 ต.ค. 61 เงินฝากลดลงไปเนื่องจากเงินฝากของส่วนราชการลดลงไปซึ่งเป็นปกติในช่วงสิ้นปีงบประมาณ แต่หลังจากนี้จะระดมเงินฝากเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยจะขยายสัดส่วนเงินฝากเกษตรกรให้มากขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 11-12%

          นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ได้ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสจัดทำโครงการส่งเสริมการออมสำหรับเยาวชนเด็กดี ออมฟรี 24 ชั่วโมงผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยให้เยาวชนอายุ 7-20 ปีสามารถออมหรือฝากเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีถึง 13,000 สาขาทั่วประเทศโดยจะเปิดให้ออมได้เป็นทางการในวันออมแห่งชาติตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 61 เป็นต้นไป

          นอกจากนี้ในวันออมแห่งชาติยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปรับกระปุกออมสินต่อยอดความมั่งคั่ง ณ ที่ทำการสาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศในเวลาทำการของสาขานั้น ๆ ขณะเดียวกันยังมีการจัดงานวันออมแห่งชาติที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ โดยมีการจัดนิทรรศการและการมอบรางวัลให้แก่องค์กรดีเด่น

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) กล่าวว่า ได้จัดบัญชีเงินฝากพิเศษเพื่อส่งเสริมการออมภาคประชาชนเนื่องในวันออมแห่งชาติด้วยผลิตภัณฑ์ บี จีเอช แบงก์ แฟมิลี ลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากใดกับธอส.มาเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธอส.เงินเต็มบ้านรับดอกเบี้ย 1.50% ต่อปีพิเศษบวกดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.25% ต่อปีนาน 6 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชีรวมรับดอกเบี้ยสูงสุด 1.75% ต่อปีเพียงเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาทและมียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาทเปิดบัญชีได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 61 ผู้ที่สนใจเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ
 
ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ