Loading

คลัง ชี้ศก.ตะวันออกพุ่งรับแรงหนุนลงทุนอุตฯ

วันที่ : 30 ตุลาคม 2561
"สศค." เผย ดัชนีความเชื่อมั่น อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ต.ค.พุ่ง เศรษฐกิจตะวันออกนำโด่ง รับปัจจัยหนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรม
         "สศค." เผย ดัชนีความเชื่อมั่น อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ต.ค.พุ่ง เศรษฐกิจตะวันออกนำโด่ง รับปัจจัยหนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรม

          นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า รายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือน ต.ค.2561 ที่ได้จากการสำรวจภาวะ เศรษฐกิจรายจังหวัดของสำนักงาน คลังจังหวัด 76 จังหวัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ (คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทุกภูมิภาค นำโดย ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ ภาคเหนือ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีทิศทางการขยายตัวดีอยู่ที่ระดับ 81.6 โดยเศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคการลงทุนและ ภาคอุตสาหกรรมภายในภูมิภาค เนื่องจากคาดว่าการปรับปรุงกฎหมายผังเมือง ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จะมีความชัดเจนมากขึ้น เพิ่มความเชื่อมั่น ในการลงทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ประกอบกับมีการลงทุนธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

          ส่วนภาคอุตสาหกรรม เริ่มมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยเสริมสร้างการขยายตัวของเศรษฐกิจ เช่น ในปราจีนบุรีเริ่มขยายถนนในเส้นทางหลักมายังแหล่งอุตสาหกรรมของจังหวัด และเชื่อมโยงเส้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตก มีแนวโน้มการเติบโตอยู่ที่ 75.0 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเข้าสู่ช่วงฤดูท่องเที่ยว รวมทั้งมีการเร่งโครงการลงทุนขั้นพื้นฐานจากภาครัฐ เช่น รถไฟทางคู่ และการผลักดันโครงการมอเตอร์เวย์ ในขณะที่ความชัดเจนของ การเลือกตั้งที่จะเกิดในปี 2562 จะช่วยให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

          นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคเหนือยังอยู่ที่เกณฑ์ดี ที่ระดับ 73.6