Loading

ยืด9หน-กม.ภาษีที่ดินจ่อสนช.

วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561
แย้มร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯได้ฤกษ์เข้า สนช.วาระ 2-3 กลางเดือนนี้ บังคับใช้ปี 63 เพิ่มรายได้ท้องถิ่น 1 หมื่นล้านบาทบ้านหลังแรกไม่เกิน 50 ล้านเว้นภาษี จากนั้นจ่าย 100 บาท ต่อ 1 ล้าน สมคิด นำคณะโรดโชว์จีน ดึงลงทุน อีอีซี สคร.เตรียมชงรถไฟฟ้าสีส้ม บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯมีนบุรี มูลค่า 3.6 แสนล้านเข้าบอร์ดพีพีพี คลัง จี้ กอช. เร่งระดมสมาชิกออมเงินยามชรา
          เข้าวาระ2-3กลางพย.นี้สมคิดฟิตนำโรดโชว์จีนผู้ว่าฯสุโขทัยจัดยิ่งใหญ่ลอยกระทง-สะพัด500ล.

          แย้มร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯได้ฤกษ์เข้า สนช.วาระ 2-3 กลางเดือนนี้ บังคับใช้ปี'63 เพิ่มรายได้ท้องถิ่น 1 หมื่นล้านบาทบ้านหลังแรกไม่เกิน 50 ล้านเว้นภาษี จากนั้นจ่าย 100 บาท ต่อ 1 ล้าน 'สมคิด'นำคณะโรดโชว์จีน ดึงลงทุน'อีอีซี' สคร.เตรียมชงรถไฟฟ้าสีส้ม บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯมีนบุรี มูลค่า 3.6 แสนล้านเข้าบอร์ดพีพีพี 'คลัง'จี้ กอช. เร่งระดมสมาชิกออมเงินยามชรา

          ยันกม.ภาษีที่ดินคลอดใช้ปี63

          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่กระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่นประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ เกี่ยวกับความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ว่า ผ่านการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการแล้ว คาดว่าจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ และคาดว่าจะผ่าน สนช.ภายในปีนี้  มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อให้ท้องถิ่นมีเวลาในการสำรวจประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในท้องที่ ซึ่งในการพิจารณาของกรรมาธิการ ดูทุกมิติ รวมมีแนวทางบรรเทาผลกระทบ ในทุกลุ่ม เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและ ผู้เสียภาษี โดยมีเวลาให้ประชาชนปรับตัว 4 ปีในการต้องจ่ายภาษีเพิ่ม เช่น เคยเสียภาษีอยู่ 1,000 บาท แต่อัตราภาษีใหม่ต้องเสีย 2,000 บาท ดังนั้นในส่วนที่เกิน 1,000 บาท เก็บปีละ 1 ส่วน 4 คือ ปีแรกเสีย 1,250 บาท ปีที่ 2 เสีย 1,500 บาท และเสียเต็ม 2,000 บาทในปีที่ 4 คาดว่าภาษีฉบับนี้จะทำให้ท้องถิ่นเก็บรายได้เพิ่มปีละ 1 หมื่นล้านบาทในอีก 4 ปีข้างหน้า จากขณะนี้สามารถเก็บได้ปีละ 2.9 หมื่นล้านบาท

          นายวิสุทธิ์กล่าวว่า กฎหมายแบ่งประเภทที่ดินไว้ 4 ประเภท บ้านที่อยู่อาศัย หากเป็นบ้านหลังแรกรับการยกเว้นภาษีสำหรับ 50 ล้านบาทแรก หลังจากนั้นเสียภาษี 200 บาทต่อราคา 1 ล้านบาท ส่วนบ้านหลังที่ 2 เป็นต้นไปเสียภาษีตั้งแต่บาทแรก ถ้าบ้าน 10 ล้านบาทเสียภาษีประมาณ 2,000 บาท

          ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯกล่าวว่า ส่วนที่ดินเกษตรแบ่งเป็น 2 กรณี ที่ดินรายย่อยเอกชนหรือบุคคลธรรมดาราคาที่ดินไม่เกิน 50 ล้านบาทแรกยกเว้นภาษี หลังจากนั้นเสีย 100 บาทต่อราคาที่ดิน 1 ล้านบาท โดยเสียแบบขั้นบันได หากที่ดินราคา 60 ล้านบาท เสียภาษีประมาณ 1,000 บาท ซึ่งยกเว้น 3 ปีแรกไม่เก็บภาษี ส่วนที่ดินของนิติบุคคล และเกษตรกรรายใหญ่ เช่นทำคอกฟาร์ม เสียตั้งแต่บาทแรก

          ที่รกร้างว่างเปล่าเพดานสูงสุด3%

          นายวิสุทธิ์กล่าวว่า สำหรับที่ดินพาณิชย กรรมเสียแบบขั้นบันได มีอัตราสูงสุดไม่เกิน 0.7% ของราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจะมีการแยกประเภท โดยอะไรที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยหรือเกษตร จะมาอยู่ในกลุ่มนี้ ส่วนที่ดินรกร้างว่างเปล่ามีอัตราภาษีเริ่มต้นประมาณ 0.2-0.3% ส่วนอัตราภาษีสูงสุด 3% สำหรับที่ดินไม่มีการใช้ประโยชน์ ซึ่งจะปรับภาษีจากอัตราเริ่มต้น ทุก 3 ปี หลังจากนั้นหากภายใน 27 ปี ยังไม่ยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงจะเสียอัตราสูงสุด 3%

          นายวิสุทธิ์กล่าวต่อว่า สำหรับที่ดินโรงเรียน โรงพยาบาล หรือที่ดินสาธารณประโยชน์ จะมีการลดหย่อนภาษีให้ 90% ออกเป็นกฎหมายรองเพื่อบรรเทาผลกระทบ ซึ่งกฎหมายที่ออกมานี้จะมีทั้งการยกเว้น ลดหย่อน และผ่อนปรนเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผล กระทบในช่วงแรก สำหรับที่ดินของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนาได้รับการยกเว้นภาษีประมาณ 4-5 ปี

          ยื้อเวลาพิจารณาร่วม2ปี

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการขอขยายเวลาพิจารณามาแล้ว 9 ครั้ง ครั้งละ 60วัน หรือใช้เวลาพิจารณาร่วม 2 ปี

          นายวิสุทธิ์กล่าวถึงวันออมแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างระบบการออมที่เข้มแข็ง เพื่อเสริมเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ พื้นฐานของประเทศ รวมถึงรองรับสภาพ สังคมของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะที่ประชาชนทั้งที่เป็นแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบยังมีปริมาณการออมเพื่อการชราภาพในระดับที่น้อยมาก ซึ่งรัฐมีกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในการส่งเสริมให้กลุ่มแรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระกว่า 21 ล้านคน ให้เข้าถึงการออมที่จะเป็นแหล่งรายได้ยามชราที่มั่นคงได้เหมือนผู้ที่ประกอบอาชีพอื่น โดยขณะนี้ กอช.มีสมาชิกอยู่ 6 แสนคน มอบให้ไปเร่งรัดให้หาสมาชิกให้ถึง 1 ล้านคนโดยเร็ว

          โฆษกแจงวิธีจัดเก็บภาษีที่ดิน

          นายพรชัย ฐีระเวช รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผ่านชั้นกรรมาธิการ ที่ดินเกษตรกรรมมีเพดานจัดเก็บ 0.15% มีอัตราการจัดเก็บแบ่งเป็น 5 ขั้น คือ มูลค่า 0-75 ล้านบาท อัตราจัดเก็บ 0.01% มูลค่า 75-100 ล้านบาท จัดเก็บ 0.03% มูลค่า 100-500 ล้านบาท จัดเก็บ 0.05% มูลค่า 500-1,000 ล้านบาท จัดเก็บ 0.07% มูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท จัดเก็บ 0.1% ส่วนบุคคลธรรมดายกเว้นในส่วนไม่เกิน 50 ล้านบาท ส่งผลให้มีภาระภาษี เช่น ที่ดิน 50 ล้านบาท ยกเว้นที่ดิน มูลค่า 100 ล้านบาท เสียภาษี 10,000 บาท/ปี ที่ดินมูลค่า 200 ล้านบาท เสียภาษี 60,000 บาท/ปี เป็นต้น

          นายพรชัยกล่าวว่า สำหรับบ้านพักอาศัย มีเพดานจัดเก็บ 0.3% ส่วนอัตราการจัดเก็บแบ่งเป็น 4 ขั้น คือ 0-50 ล้านบาท จัดเก็บ 0.02% 50-75 ล้านบาท จัดเก็บ 0.03% 75-100 ล้านบาท จัดเก็บ 0.05% และ 100 ล้านบาทขึ้นไป จัดเก็บ 0.1% ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี 50 ล้านบาทสำหรับบ้านหลังหลัก หากมีบ้านราคา 100 ล้านบาทเสียภาษี 20,000 บาท/ปี ส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของเฉพาะบ้านอย่างเดียว ไม่มีชื่อในที่ดิน แต่มีชื่อในทะเบียนบ้านรับการยกเว้น 10 ล้านบาทแรก ส่วนบ้านหลังที่ 2 ถูกเก็บภาษีตั้งแต่บาทแรก

          นายพรชัยกล่าวว่า ที่ดินอื่น (พาณิชยกรรม) มีเพดานจัดเก็บ 1.2% การจัดเก็บแบ่งเป็น 5 ขั้น คือ 0-50 ล้านบาท อัตราจัดเก็บ 0.3% 50-200 ล้านบาท จัดเก็บ 0.4% 200-1,000 ล้านบาท จัดเก็บ 0.5% 1,000-5,000 ล้านบาท จัดเก็บ 0.6% 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จัดเก็บ 0.7% ทำให้ภาระภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า 50 ล้านบาท อยู่ที่ 150,000 บาท/ปี 100 ล้านบาท อยู่ที่ 350,000 บาท/ปี 500 ล้านบาท อยู่ที่ 2.25 ล้านบาท/ปี สำหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่าอัตราเพดานและการจัดเก็บเหมือนประเภทอื่นๆ และเพิ่มอัตราภาษี 0.3% ทุก 3 ปี แต่ไม่เกิน 3%

          นายพรชัยกล่าวว่า สำหรับมาตรการดูแลผลกระทบ ประกอบด้วย 1.ยกเว้นสำหรับทรัพย์สินของรัฐ, ทรัพย์ส่วนกลาง, ศาสนสมบัติ, องค์กรระหว่างประเทศ, ทรัพย์ของเอกชนที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ, ทรัพย์สินที่ใช้ทำเกษตรกรรมของเกษตรกรในเขต อปท.เดียวกันไม่เกิน 50 ล้านบาท, บ้านหลังหลักไม่เกิน 50 ล้านบาท 2.ลดหย่อนสำหรับสถานศึกษาเอกชน, กิจการสาธารณะ (เช่น กีฬา พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ), บ้านมรดก 3.การผ่อนปรน ในช่วง 3 ปีแรก คือ ยกเว้นภาษีให้ทรัพย์สินที่ใช้ทำเกษตรกรรมของเกษตรกร, ทยอย เสียภาษีสำหรับกลุ่มที่จ่ายภาษีเพิ่มขึ้น โดยให้เพิ่มจากเดิม 25%, 50% และ 75%

          นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานคณะกรรมการ กอช.กล่าวว่า กอช.จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 57 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น จำนวน 26 รางวัล ได้แก่ ระดับภูมิภาค ระดับหน่วยรับสมัคร ระดับหน่วยงานความร่วมมือ รางวัลผลงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม จำนวน 31 รางวัล ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดดีเด่น สาขาธนาคารดีเด่น สถานศึกษาดีเด่น และเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการส่งเสริมการออมให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ เพื่อความมั่นคงของชีวิตต่อไป

          แจกกระปุกออมสินต่อยอดมั่งคั่ง

          ที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ จัดงานวันออมแห่งชาติ โดยนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธาน เปิดงาน ได้กล่าวว่า วันที่ 31 ตุลาคมของ ทุกปีถือเป็นวันออมแห่งชาติ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออม โดยธนาคารออมสินในฐานะเป็นสถาบันเพื่อการออม จึงจัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติมาตั้งแต่ปี 2542 โดยปีนี้ ได้จัดทำกระปุกออมสินต่อยอดความมั่งคั่ง เป็นของที่ระลึกพิเศษในวันออมแห่งชาติ สำหรับผู้เปิดบัญชีเงินฝากใหม่ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ยกเว้นเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว

          นายชาติชายกล่าวว่า นอกจากนี้ได้จัดนิทรรศการเล่าเรื่องการออมในประเทศไทย ประวัติภารกิจการปลูกฝังการออมเงินของธนาคารออมสิน พัฒนาการรูปแบบการออมเงิน แนะนำเคล็ดลับการออม การปลูกฝังการออมเพื่อโอกาสต่างๆ เช่น ออมเพื่อการศึกษา ออมเพื่อวัยเกษียณ ออมเพื่อสุขภาพ ออมเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น และมีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้ตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึก มีการจัดพิธีมอบรางวัลการออมดีเด่นแก่ผู้มีวินัยทางการเงิน ธนาคารโรงเรียนต้นแบบประจำปี 2560 รวมถึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร กองทัพบก กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย ทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน กองทัพบก ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจต่อบุคคลและหน่วยงานดังกล่าวในการสร้างวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

          ออมสินผนึกร้าน7-11รับฝากเงิน

          นายชาติชายกล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีอีก 1 โครงการสำคัญที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นล่าสุด เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการออมคือการเปิดช่องทางให้เด็กอายุ 7-20 ปี ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมผ่านทางร้านสะดวกซื้อ 7-11 (เซเว่นอีเลฟเว่น) ที่มีกว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศ เริ่มเปิดรับฝากในวันออมแห่งชาตินี้เป็นต้นไป

          "วันออมโลก หรือ เป็นวันที่นานาประเทศนิยมเป็นสากล โดยถือเอาวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมสินโลก ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในการประชุมที่กรุง มิลาน ประเทศอิตาลี เมื่อปี 2467 ต่อมาปี 2539 องค์การสหประชาชาติได้เฉลิมฉลอง 50 ปี สถาบันธนาคารออมสินโลกและกลุ่มธนาคารทั่วทั้งยุโรปจึงได้ประกาศให้วันที่ 31 ตุลาคม เป็นวันแห่งการประหยัดและออมโลก เพื่อปลูกฝังค่านิยมและนิสัยรักการออม อันเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ" นายชาติชายกล่าว

          ธ.ก.ส.แจกกระปุกน้องหอมจัง

          ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่บางเขน มีการงานสัปดาห์วันออมแห่งชาติเช่นกัน นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันออมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-7 พฤศจิกายนนี้ ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

          นายอภิรมย์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้นำผลิตภัณฑ์เงินฝากหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนได้ออมเงินที่ตรงกับความต้องการ เช่น โครงการเงินฝากดี๊ดี ให้ดอกเบี้ยสูงแบบขั้นบันได และรับดอกเบี้ยทุกเดือน มีทั้งแบบฝาก 16 เดือน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.70% ต่อปี และฝาก 21 เดือน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.85% ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคที่ให้ดอกเบี้ยและให้โชคทุก 6 เดือน ลุ้นรับรางวัลระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้ง และรางวัลระดับประเทศอีก 1 ครั้ง และกองทุนทวีสุข ซึ่งเป็นเงินฝากแบบมีสวัสดิการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังแจกกระปุกออมทรัพย์ ธ.ก.ส. น้องหอมจัง ตังค์เยอะ ทั้งผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากใหม่หรือฝากเงินเพิ่มในบัญชีออมทรัพย์หรือออมทรัพย์ทวีโชค ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป รวมถึงเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.ทั้งเปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินเพิ่มในบัญชีจำนวน 1,000 บาท และยังจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรีสำหรับผู้ที่มาทำธุรกรรมที่สาขา

          'อุตตม'แย้มโปรแกรมโรดโชว์

          ที่อาคาร CAT Tower นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ว่า ในสัปดาห์หน้า สกพอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกำหนดการเดินทางชี้แจงข้อมูลการลงทุน (โรดโชว์) ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ทั้งยังอยู่ระหว่างหารือแนวทางลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) กับอาลีบาบาที่เมืองห่างโจว และไทยยังมีเป้าหมายดึงดูดนักลงทุนระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ของญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในอีอีซีด้วย จากก่อนหน้านี้ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งใหญ่ร่วมระหว่างจีน-ญี่ปุ่น และที่ผ่านมาไทยได้ไปโรดโชว์กับ 40 บริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับแอร์บัสมาแล้ว 2 ครั้งที่ฝรั่งเศส ซึ่งเร็วๆ นี้กลุ่มอุตสาหกรรมการบินของแอร์บัสเตรียมเดินทางมาศึกษาดูงานอีอีซีในไทย ขณะที่ไทยเตรียมเดินทางไปโรดโชว์ที่อังกฤษต่อไป

          รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แจ้งว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปเยือนประเทศจีน ระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน เพื่อชักจูงและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจีนให้มาลงทุนในไทย โดยวันที่ 7 พฤศจิกายน บีโอไอได้จัดงานสัมมนาที่นครกว่างโจว หัวข้อ "Strategic Partnership through the Belt and Road Initiative and the EEC" โดยมีรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ร่วมคณะครั้งนี้ขึ้นกล่าวปาฐกถาเพื่อชักชวนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักธุรกิจจีนในการมาลงทุนในอีอีซี ได้แก่ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

          สคร.จี้รสก.ใช้งบกลัวลงทุนชะงัก

          นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยภายหลังการเปิดซื้อขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นวันแรกในวันที่ 31 ตุลาคมว่า สคร.กำลังเร่งรัดการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้ สคร.ติดตามเรื่องงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจว่าแต่ละหน่วยงานมีแผนจัดการอย่างไร ซึ่งจะต้องมีความคืบหน้าก่อนสิ้นปีนี้ เนื่องจากกลัวภาวะการลงทุนหยุดชะงัก จึงต้องลุยเต็มที่ 
          "ขณะนี้ สคร.กำลังไล่บี้แต่ละรัฐวิสาหกิจว่ามีแผนจัดการอย่างไรในช่วงก่อนสิ้นปี ตามที่นายสมคิดกำชับไว้ โดยวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ ทางคณะกรรมการ (บอร์ด) การบินไทยจะมีประชุมแผนฟื้นฟูกิจการ ก่อนที่รองนายกฯสมคิดจะตรวจงานอีกครั้งในวันที่ 19 พฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม แผนฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ ประเมินว่าการบินไทยมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะออกจากแผนได้ก่อน ซึ่งกำลังเร่งรัดนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ประเมินว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) น่าจะเป็น หน่วยงานสุดท้ายในหมวดขนส่งที่ออกจากแผนฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจ" นายประภาศกล่าว

          นายประภาศกล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (พีพีพี) สคร.จะนำโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 3.66 แสนล้านบาท เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ (บอร์ดพีพีพี) ที่มีนายสมคิดเป็นประธานในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ และคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เร็วสุดในช่วงเดือนมกราคม 2562 และเปิดประมูลได้ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า ทั้งนี้ เตรียมเสนอโครงการอื่นๆ อีก 3 โครงการเข้าที่ประชุมบอร์ดพีพีพีด้วย โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มมีความคืบหน้ามากที่สุด ส่วนสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ มูลค่าเงินลงทุน 1.3 แสนล้านบาท เดิมคาดว่าจะทันเสนอบอร์ดในปีนี้ แต่ยังติดขัดเรื่องการดำเนินการ

          17พ.ย.บอร์ดจำปีเคาะซื้อฝูงบิน

          นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ดการบินไทยวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ จะหารือประเด็นการจัดซื้อเครื่องบินฝูงใหม่ตามแผนงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่กำหนดว่าจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ รวมถึงแผนจัดหารายได้ แผนการดูแลค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อให้กลับมามีกำไรในระยะยาว รวมถึงแนวทางการประเมินเคพีไอของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) โดยแผนฟื้นฟูและปฏิรูปการบินไทย จะต้องปรับปรุงการให้บริการ การหารายได้ ซึ่งย้ำว่าการซื้อเครื่องบินใหม่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ ไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังและต้องจำกัดรุ่นให้น้อยลง ไม่เป็นภาระการซ่อมบำรุง รวมถึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำหนดรุ่นการบินและเน็ตเวิร์กของบริษัท ตามเป้าหมายการขึ้นเป็นเนชั่นแนล พรีเมียมแอร์ไลน์ 1 ใน 5 สายการบินโลกให้ได้ ส่วนการขายเครื่องบินลำเก่าได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว เช่น เครื่องบินรุ่นเอ340 ซึ่งก่อนหน้าที่จะมารับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท มีเครื่องบินลำเก่าอยู่ประมาณ 20 ลำ ขณะนี้เหลือเพียง 5-6 ลำ ส่วนความคืบหน้าการลงทุนศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานที่สนามบินอู่ตะเภา คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก อยู่ระหว่าง จัดทำเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์) คาดว่าจะเปิดประมูลได้ภายในช่วงสิ้นปีนี้" นายเอกนิติกล่าว

          นายเอกนิติกล่าวถึงปัญหาการขึ้นบินล่าช้าว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กำชับเรื่องเที่ยวบินล่าสุดที่ล่าช้าไปเกิน 24 ชั่วโมง ต้องชี้แจงว่าสาเหตุของความล่าช้าของเที่ยวบินในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากความผิดปกติของเครื่องบิน ต้องยอมรับว่ามีเครื่องบินเก่าร่วมบินด้วย ซึ่งต้องขอบคุณนักบินด้วยซ้ำที่เมื่อเห็นความผิดปกติแล้วทำการตรวจสอบหรือรีเช็กให้แน่ใจ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เนื่องจากเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญเป็นหลัก

          คมนาคมเบรกขึ้นค่าแท็กซี่โอเค

          กรณีกรมการขนส่งทางบกเตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับขึ้นค่าโดยสารประมาณ 8% เฉพาะแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการแท็กซี่ โอเค 13,000 คัน ซึ่งทางสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ เตรียมออกมาตรการนั่งแท็กซี่เหมาจ่ายรายเดือนในราคา 12,000 บาท ใช้บริการได้ไม่จำกัดเที่ยววิ่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และเตรียมร้องเรียนนายกรัฐมนตรีว่ากรมการขนส่งทางบกเลือกปฏิบัติให้ขึ้นค่าโดยสารเฉพาะแท็กซี่โอเคนั้น

          รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบกแจ้งว่า กรมการขนส่งทางบกต้องรอประชุมกับกระทรวงคมนาคมก่อน ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ในขณะนี้ เนื่องจากทางกระทรวงคมนาคมได้สั่งเบรกเรื่องนี้ไว้ อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าทางกรมการขนส่งฯ จะจัดแถลงข่าวให้กับทางสื่อมวลชนทราบ

          สุโขทัยจัดยิ่งใหญ่'ลอยกระทง'

          นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง วันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ จังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกับกรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตลอดจนภาคเอกชน จัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "รวมร้อยดวงใจ ถวายพระพรชัยองค์ราชัน" ปีนี้ถือว่าจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ขยายวันจัดงานจาก 5 วันเป็น 10 วันครั้งแรก มีการตกแต่งจำลองพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยให้กลับไปเหมือนกรุงสุโขทัยที่เจริญรุ่งเรืองเมื่อ 700 กว่าปีก่อน เช่น วิถีชีวิตชาวสุโขทัย ข้าวของเครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ต่างๆ โดยงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.ประวัติศาสตร์ จะมีการแสดง แสง สี เสียง ถ่ายทอดความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยในอดีตอย่างสมจริง ณ วัดมหาธาตุ

          คาด10วันเงินสะพัด500ล้าน

          นายไมตรีกล่าวว่า 2.ศาสนา ภายในงานจะมีลานเทศน์ ลานธรรม แสดงธรรมเทศนาพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ มีพิธีทำบุญตักบาตร ณ สะพานบุญ วัดตะพังทอง 3.ศิลปวัฒนธรรม การประกวดกระทงใหญ่-เล็ก โคมชัก-แขวน ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม การแสดงดนตรีต่างๆ การประกวดนางนพมาศ และ 4.ประเพณี ซึ่งปีนี้จังหวัดสุโขทัยได้รับพระราชทานไฟพระฤกษ์และพระประทีปจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ 11 พระองค์ เพื่ออัญเชิญลอยเป็นปฐมฤกษ์ รวมถึงการแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง 20,000 กว่าลูก นาน 45 นาที การแสดงประกอบแสง สี เสียง โดยงานจะจัดระหว่างวันที่ 16-25 พฤศจิกายน ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

          นายไมตรีกล่าวอีกว่า เหตุที่จัดงานยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพราะต้องการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ประเพณีลอยกระทงจังหวัดสุโขทัยให้ยิ่งใหญ่ระดับโลก และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดว่า สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของจังหวัด โดยทางจังหวัดได้ประสานผู้ประกอบการที่พัก อาทิ โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ร้อยละ 90 ในจังหวัด ให้มาร่วมรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่จะมางานเทศกาลดังกล่าว ซึ่งคาดว่าตลอด 10 วัน 10 คืน จะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมประมาณ 3 แสนคน และมีเงินสะพัดหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท ทราบว่าขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจองที่พักเป็นจำนวนมากแล้ว ทั้งนี้ จังหวัดยังได้จัดโปรโมชั่นที่พักให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองที่พักระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน จะได้รับบัตรเข้ารับประทานอาหารขันโตกมูลค่าใบละ 500 บาท และบัตรเข้าชมแสงสีเสียงมูลค่าใบละ 600 บาทฟรี รวมมูลค่า 1,100 บาท