Loading

ธอส.สนองรัฐอุ้มคนไทยมีบ้านสินเชื่อคงค้างพุ่งทะลุล้านล้าน

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2561 ณ วันที่ 30 ก.ย.2561 ว่า ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 161,758 ล้านบาท 131,748 บัญชี เพิ่มขึ้น 36.25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสามารถเพิ่มโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท
          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2561 ณ วันที่ 30 ก.ย.2561 ว่า ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 161,758 ล้านบาท 131,748 บัญชี เพิ่มขึ้น 36.25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสามารถเพิ่มโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท จำนวน 79,337 ราย สะท้อนบทบาทสำคัญของ ธอส.ที่มีส่วนสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ

          ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2561 เทียบกับสิ้นปี 2560 ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างรวม 1,096,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.15% สินทรัพย์รวม 1,141,775 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.47% เงินฝากรวม 917,249 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.90% หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 48,211 ล้านบาท คิดเป็น 4.40% ของยอดสินเชื่อรวม ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่ 2 ซึ่งมี NPL คิดเป็น 4.41% ของยอดสินเชื่อรวม ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าให้กลับมามีสถานะปกติเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ต่อไป และมีกำไรสุทธิ 9,645 ล้านบาท

          "มั่นใจว่า ณ สิ้นปี 2561 ธอส.จะปล่อยสินเชื่อสูงกว่าเป้าหมายโดยปีนี้ตั้งเป้าไว้ 189,000 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงท้ายปีจะมีแรงกระตุ้นกำลังซื้อจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จัดโปรโมชันพิเศษเพื่อเร่งปิดยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย"