Loading

คอลัมน์ หน้าต่างข้างระเบียง: อสังหาฯแปดริ้วตื่นตัว

วันที่ : 6 ธันวาคม 2561
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ เป็นวันเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทรา มีคุณวัชระ ปิ่นเจริญ เป็นนายกสมาคม เป็นการรวมตัวของนักพัฒนารุ่นใหม่ไฟแรงที่อยากเห็นการสร้างโอกาสให้กับฉะเชิงเทราที่เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เติบโตไปอย่างถูกทิศถูกทาง สอดรับนโยบายของภาครัฐ
          ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

          ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

          สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ เป็นวันเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทรา มีคุณวัชระ ปิ่นเจริญ เป็นนายกสมาคม เป็นการรวมตัวของนักพัฒนารุ่นใหม่ไฟแรงที่อยากเห็นการสร้างโอกาสให้กับฉะเชิงเทราที่เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เติบโตไปอย่างถูกทิศถูกทาง สอดรับนโยบายของภาครัฐ

          คุณอนันต์ อัศวโภคิน ได้มาเล่าให้ฟังถึงกลยุทธ์เคล็ดลับและไม่ลับในการทำให้กลุ่ม Land and House ประสบความสำเร็จ การสร้างบ้านเสร็จก่อนขายก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ และได้มองถึงการเตรียมเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการในปีหน้า โดยมองว่าจะมีการเข้มในการปล่อยกู้ของสถาบันการเงิน

          ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ จากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ให้มุมมองทางด้าน Supply Side ในพื้นที่ว่าส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ มีปริมาณที่จะสนองความต้องการตลาดได้ประมาณ 3 ปี คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา จากบริษัทที่ปรึกษาการตลาด Home Buyer Guide ได้ให้ข้อมูลด้าน Demand Side ว่าผู้ที่สนใจโครงการในฉะเชิงเทราส่วนใหญ่คือคนกรุงเทพฯ ตามด้วยชลบุรี ประเด็นนี้น่าสนใจครับ แสดงว่าการวางตำแหน่งให้ฉะเชิงเทราเป็นเมืองอยู่อาศัยที่อยู่ชายขอบ กทม.และรองรับคนที่มาลงทุนหรือปฏิบัติงานน่าจะมาถูกทิศทาง

          ผมเองได้นำเสนอถึงเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา EEC ซึ่งจะมีการพัฒนา Smart City ที่วันนี้มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการกระตุ้นให้มีการลงทุนพัฒนา เมือง นิคมอุตสาหกรม และระบบ Smart

          ท่านสุดท้ายคุณพรนริศชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้กล่าวให้ทางสมาคมในพื้นที่ได้ให้ความสนใจการดำเนินการต่างๆ ของภาครัฐ ควรเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องผังเมืองการดูแลเมืองให้น่าอยู่การพัฒนาไม่ควรก่อปัญหาซ้ำเติมเมือง เช่น การจราจร ขยะ เป็นต้น

          วันนี้ภาคเอกชนได้แสดงความแข็งแกร่ง และพร้อมใช้เวที EEC ที่รัฐสร้างขึ้นมาต่อยอด มีส่วนร่วมในการพัฒนา ถือเป็นสัญญาณที่ดีครับ