Loading

บ้าน-คอนโด ราคาพุ่ง แนว แอร์พอร์ตลิงก์ ขึ้นสูงสุด

วันที่ : 9 ตุลาคม 2561
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาส โดยสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุด สร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วย เหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ไม่นับรวม ห้องชุดมือสอง จำนวน 150 ตัวอย่าง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน
          ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาส โดยสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุด สร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วย เหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ไม่นับรวม ห้องชุดมือสอง จำนวน 150 ตัวอย่าง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน

          สำหรับในไตรมาส 3 ปี 2561 ภาพรวม ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีค่าเท่ากับ 143.0 จุด ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 11.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 2.8% จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผล มาจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปมาก จึงทำให้โครงการ เปิดตัวใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2561 มีราคา สูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในหลายทำเล

          เมื่อจำแนกเป็นรายพื้นที่ พบว่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพมีค่าเท่ากับ 143.8 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.7 %จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 3.3% จากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในจังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการมีค่าดัชนีเท่ากับ 138.6 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสก่อนหน้า

          จากการสำรวจในครั้งนี้ยังพบว่า พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดใหม่ปรับเพิ่มขึ้น มากที่สุด 5 ลำดับแรกในไตรมาส 3 ปี 2561 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ 1.แนวรถไฟฟ้าAirport Link  ราคาปรับ เพิ่มขึ้น 35.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ราคาปรับลดลง 1.7% จากไตรมาสก่อนหน้า 2.เขตปทุมวัน ราคาปรับเพิ่มขึ้น 34.9% จากเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้น 0.1% จากไตรมาสก่อนหน้า

          3.เขตบางซื่อ-ดุสิต ราคาปรับเพิ่มขึ้น 33.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ราคาปรับลดลง 3.7% จากไตรมาสก่อนหน้า 4.เขตห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ราคาปรับเพิ่มขึ้น 30.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้น 7.2% จากไตรมาสก่อนหน้า และ5.เขตสุขุมวิทตอนกลางราคาปรับเพิ่มขึ้น 16.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ราคาปรับลดลง 10.9% จากไตรมาสก่อนหน้า

          รูปแบบรายการส่งเสริมการขาย ในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่ 59.1% มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมา 20% เป็นส่วนลดเงินสด และ 20.9% เป็นการออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับลูกค้า

          ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ยังจัดทำดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ซึ่งประกอบด้วย บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งสำรวจราคาขายของโครงการบ้านจัดสรรสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย 245 ตัวอย่าง พบว่ารายการส่งเสริมการขายในไตรมาส 3 ปี 2561 ส่วนใหญ่ 36.1% มีข้อเสนอเป็น การออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้ผู้ซื้อ และ ฟรีค่าส่วนกลาง รองลงมา 34.7% มีข้อเสนอ เป็นของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้ำ แท้งก์น้ำ และ 29.2% มีข้อเสนอเป็นส่วนลดเงินสด

          สำหรับในไตรมาส 3 ปี 2561 ดัชนี ราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัดมีค่าดัชนีเท่ากับ 123.0 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 0.4% จากไตรมาสก่อนหน้า

          เมื่อจำแนกตามพื้นที่พบว่า กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.5 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.7% จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.0 จุด เพิ่มขึ้น 5.% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.9% จากไตรมาสก่อนหน้า

          หากพิจารณาดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ ที่อยู่ระหว่างการขายในแต่ละประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ พบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ดังนี้ 1.ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.1 เพิ่มขึ้น 4 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 0.2% จากไตรมาสก่อนหน้า

          เมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่ากรุงเทพฯมีค่าดัชนีเท่ากับ 120.8 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 1.1% จากไตรมาสก่อนหน้าปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.2 จุดปรับเพิ่มขึ้น 4.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 1% จากไตรมาสก่อนหน้า

          2.ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.0 จุดปรับเพิ่มขึ้น 4.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 0.6% จากไตรมาสก่อนหน้า เมื่อจำแนกตามพื้นที่ พบว่ากรุงเทพฯมีค่าดัชนีเท่ากับ 124.0 จุด เพิ่มขึ้น 4.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.5% จากไตรมาส ก่อนหน้า ส่วนปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.3 จุดเพิ่มขึ้น 5.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 0.9% จากไตรมาสก่อนหน้า