ที่อยู่อาศัยรอขาย 3จังหวัดเขตอีอีซี นำโด่ง
Loading

ที่อยู่อาศัยรอขาย 3จังหวัดเขตอีอีซี นำโด่ง

วันที่ : 28 เมษายน 2561
ที่อยู่อาศัยรอขาย 3จังหวัดเขตอีอีซี นำโด่ง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยผลสำรวจไตรมาส 3 ปีที่ผ่านมา พบ "ชลบุรีระยอง-ฉะเชิงเทรา" โครงการที่อยู่อาศัย รอการขายนำโด่ง 67.4%  เทียบ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ที่มีที่อยู่อาศัยรอการขาย ในปีที่ผ่านมาประมาณ 2.6 ล้านหลัง คิดเป็น 10% ของประเทศ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำรวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย

ล่าสุดในไตรมาส 3 ปี2560 โดย ดำเนินการเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสำคัญ ได้แก่ จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา (3 จังหวัดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก)  พบว่า 3 จังหวัดดังกล่าวมีโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย (Housing Stock) รวมกันคิดเป็น 67.4% ของ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งมีจำนวน Housing Stock ปี 2560 ประมาณ 2.6 ล้านหลัง (คิดเป็นสัดส่วน 10.0% ของประเทศ) และมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ 47,256 หน่วย มูลค่ารวม 84,054 ล้านบาท

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้รายละเอียดว่า จ.ชลบุรี มีหน่วยที่อยู่อาศัยในผังโครงการของผู้ประกอบการ ซึ่งอยู่ ในระหว่างการขายประเภทบ้านจัดสรรจำนวน 498 โครงการ มีหน่วยในผังรวมกันประมาณ 66,569 หน่วย

โดยมีจำนวนหน่วยมากเป็นที่สองรองจากกรุงเทพฯ และในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในปี 2560 จำนวน 59 โครงการ รวม 7,698 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 20,657 ล้านบาท เป็นบ้านจัดสรร 52 โครงการ จำนวน 5,601 หน่วย มีมูลค่าโครงการ 14,450 ล้านบาท เป็นอาคารชุด 7 โครงการ จำนวน 2,097 หน่วย มีมูลค่าโครงการ 6,207 ล้านบาท

จ.ระยองมีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 221 โครงการ มีจำนวนหน่วยทั้งหมด 30,953 หน่วย มีมูลค่า โครงการรวม 76,273 ล้านบาท เป็นบ้านจัดสรร 26,943 หน่วย (เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มี 21,839 หน่วย) เป็นอาคารชุด 4,007 หน่วย (ลดลงจากปี 2559 ที่มี 5,187 หน่วย)

โดยภาพรวมจ.ระยองโครงการที่อยู่อาศัย ระหว่างการขายเป็นบ้านเดี่ยวมากที่สุด 36% อยู่ในอำเภอเมืองระยอง มากที่สุด รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ 30.7% อยู่ในอ.ปลวกแดงมากที่สุด อันดับสาม เป็นบ้านแฝด 15.3% อยู่ในอ.ปลวกแดงมากที่สุด

ส่วนภาพรวมด้านการขายมีโครงการขายได้ 20,748 หน่วย หรือ 67% (ต่อหน่วยทั้งหมด 30,953 หน่วย) มีมูลค่าโครงการ ขายได้รวม 49,698 ล้านบาท อ.ปลวกแดง มีสัดส่วนขายได้มากที่สุด 68.6% (ต่อหน่วยทั้งหมด 13,951 หน่วย) อาคารชุดมีสัดส่วนขายได้มากที่สุด 84.9% (ต่อหน่วยทั้งหมด 4,007 หน่วย)

จ.ฉะเชิงเทรามีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 46 โครงการ มีจำนวนหน่วยทั้งหมด 11,039 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 32,911 ล้านบาท เป็นบ้านจัดสรร 10,432 หน่วย (ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 ที่มี 10,457 หน่วย) เป็นอาคารชุด 607หน่วย (ลดลงจาก ปี 2559 ที่มี 1,308 หน่วย)

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ