Loading

เปิดแอพฯคุมอสังหาฯโป่ง

วันที่ : 22 มิถุนายน 2561
เปิดแอพฯคุมอสังหาฯโป่ง

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และในฐานะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับตัวแทนสมาคมที่อยู่อาศัย 14 สมาคมทั่วประเทศจัดทำแอพพลิเคชั่น Self-Reporting เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้วางแผนธุรกิจ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ อยู่อาศัยล้นตลาด จนกลายเป็นฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์เหมือนในอดีต อีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์นำไปวางแผนใช้ในการลงทุน หรือการซื้อที่อยู่อาศัยได้ด้วย

"ผู้ประกอบการจะเป็นผู้กรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันส่งกลับมายังศูนย์ ที่ผ่านมาได้ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทำแอพพลิเคชั่นรวมไปถึงขอความร่วมมือผ่านสมาคมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑลและ 9 สมาคมภูมิภาค ครอบคลุมทั้งบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว โดยผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือส่งข้อมูลผ่านระบบจะได้รับข้อมูลภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยเป็นรายไตรมาส และมีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีและจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของแต่ละบริษัท"

นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล การตลาด และทำให้ศูนย์ข้อมูลสามารถติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อยู่อาศัยที่เป็นปัจจุบัน และภายหลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจแล้ว ศูนย์ข้อมูลจะเดินทางไปในแต่ละจังหวัดเพื่อประชุมกับสมาชิกของแต่ละสมาคมเพื่อแนะนำการใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างของศูนย์ข้อมูลอสังหาฯให้กลายเป็นองค์การมหาชนว่า จะแปลงสภาพของศูนย์ฯ ให้เสร็จในปี 62 นี้

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์