Loading

คอลัมน์ จับประเด็น: ธอส.เปิดแอปพลิเคชัน Self-Reporting

วันที่ : 22 มิถุนายน 2561
คอลัมน์ จับประเด็น: ธอส.เปิดแอปพลิเคชัน Self-Reporting

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และในฐานะรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลได้จัดทำแอปพลิเคชัน Self-Reporting เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ล่าสุดได้ลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือจัดทำข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กับ 14 สมาคมด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งน่าจะเพิ่มศักยภาพในด้านบริการ แล้วยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประ กอบการ

 
ที่มา : หนังสิอพิมพ์ไทยโพสต์