Loading

คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: ไตรมาสแรกปี 61โอนพุ่ง 39%กว่า1.1แสนล้านบาท

วันที่ : 3 มิถุนายน 2561
คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: ไตรมาสแรกปี 61โอนพุ่ง 39%กว่า1.1แสนล้านบาท

jeamjit.s@than-multimedia.com

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในไตรมาส 1 ปี 2561 มีจำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่  33,245 หน่วย เพิ่มขึ้น 40%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 23,744 หน่วย และเพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 29,477 หน่วย

ประเภทที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จในไตรมาส 1 ปีนี้ เป็นห้องชุดมากที่สุดมีจำนวน 20,453 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน  61.5% ของหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ทั้งหมด รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยว  8,103 หน่วย คิดเป็น  24.4%  ทาวน์เฮาส์มีจำนวน 3,125 หน่วย  สัดส่วน 9.4% อาคารพาณิชย์พักอาศัย 1,163 หน่วย คิดเป็น 3.5% และบ้านแฝด 401 หน่วย คิดเป็น 1.2% ตามลำดับ

ด้านการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยนั้น ภาพรวมช่วงไตรมาส 1  มีจำนวน 42,104 หน่วย มูลค่า 111,468 ล้านบาท โดยจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้น 42.4% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 39.4%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 29,575 หน่วย และมูลค่า 79,940 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560 พบว่าทั้งจำนวนหน่วย และมูลค่าลดลง 12.3% และ 12.5% ตามลำดับ

ในไตรมาส 1 ปี 2561 มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุด จำนวน 19,770 หน่วย คิดเป็น 47% ของหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด รองลงมาเป็นทาวน์เฮาส์ 12,289 หน่วย  29.2% , บ้านเดี่ยว 6,142 หน่วย 14.6%, อาคารพาณิชย์พักอาศัย 2,317 หน่วย มีสัดส่วน 5.5% และบ้านแฝดมีการโอน 1,586 หน่วย มีสัดส่วน 3.8%

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ (บ้านจัดสรร และอาคารชุดที่โอนจากนิติบุคคล) มีจำนวน 25,712 หน่วย และที่อยู่อาศัยมือสอง (บ้านจัดสรร และอาคารชุดที่โอนจากบุคคลธรรมดา) มีจำนวน 16,392 หน่วย ทำให้สัดส่วนจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ต่อที่อยู่อาศัยมือสองในไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 61:39

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ