คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: อำเภอบางละมุงทำเลฮิตคอนโดฯ ของชลบุรี
Loading

คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: อำเภอบางละมุงทำเลฮิตคอนโดฯ ของชลบุรี

วันที่ : 10 พฤษภาคม 2561
คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: อำเภอบางละมุงทำเลฮิตคอนโดฯ ของชลบุรี

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำรวจโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายในจังหวัดชลบุรี เฉพาะ 7 อำเภอหลัก (อำเภอเมืองชลบุรี บางละมุง ศรีราชา สัตหีบ พานทอง บ้านบึง และ พนัสนิคม) มี 708 โครงการ จำนวนหน่วยในผังทั้งหมด 151,246 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 428,772 ล้านบาท

ในจำนวนดังกล่าวมีหน่วยเหลือขาย 35,811 หน่วย ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรรรวม 66,569 หน่วย ลดลงจากปี 2559 ที่มีจำนวน 73,533 หน่วย และเป็นอาคารชุดรวม 84,677 หน่วย ลดลงจากปี 2559 ที่มี 101,451 หน่วย โดยบางละมุง เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนหน่วยเหลือขายมากที่สุด 42.6% และเป็นโครงการอาคารชุด

โดยหน่วยที่อยู่อาศัยในผังโครงการของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในระหว่างการขาย แบ่งเป็นประเภทบ้านจัดสรร 498 โครงการ จำนวน 66,569 หน่วย คิดเป็นจำนวนหน่วยมากเป็นที่ 2 รองจากกรุงเทพฯ ด้านระดับราคาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 2.01-3.00 ล้านบาท คิดเป็น 31.4% รองลงมาอยู่ในระดับราคา 1.51- 2.00 ล้านบาท หรือ 23%

ส่วนประเภทอาคารชุด มีโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 210 โครงการ จำนวนหน่วยในผังรวมกันมากถึง 84,677 หน่วย ถือว่ามากเป็นที่ 2 รองจากกรุงเทพฯ มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 238,023 ล้านบาท เหลือขายประมาณ 12,296 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 39,536 ล้านบาท

ทั้งนี้ พบว่าจากหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด อยู่ในอำเภอบางละมุงมากสุด 61% รองลงมา อยู่ในอำเภอเมืองชลบุรี 17%  อำเภอศรีราชา 15% และอำเภอสัตหีบ 6%

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ