Loading

สำรวจอสังหาฯอีสาน โคราชมากสุด139โครงการ

วันที่ : 18 มีนาคม 2561
สำรวจอสังหาฯอีสาน โคราชมากสุด139โครงการ

ศูนย์ข้อมูลอสังหา ริมทรัพย์สำรวจตลาดอสังหาฯ 4 จังหวัดใหญ่ภาคอีสาน นครราชสีมามีโครงการอยู่ระหว่างขายสูงสุด 139 โครงการ รวม 16,758 หน่วย

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยข้อมูลผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุด ณ ไตรมาส 3 ปี 2560 พบว่า ใน 4 จังหวัดสำคัญที่ทำการสำรวจนั้น นครราชสีมาเป็นพื้นที่ที่มีการโครงการอยู่ระหว่างการขายสูงสุด จำนวนรวม 139 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวม 16,758 หน่วย มีหน่วยเหลือขาย 6,049 หน่วย รองลงมาคือ ขอนแก่น มีจำนวนรวม 68 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวม 7,981 หน่วย มีหน่วยเหลือขาย 2,300 หน่วย 3.จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนรวม 39 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวม 3,775 หน่วย มีหน่วยเหลือขาย 1,844 และ 4. อุดรธานี มีจำนวนรวม 34 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวม 5,517 หน่วย มีหน่วยเหลือขาย 1,461 หน่วย

ในจำนวนหน่วยในผังโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 34,031 หน่วย แบ่งเป็น บ้านจัดสรร 23,258 หน่วย และอาคารชุด 10,773 หน่วย ทั้งนี้ นครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีบ้านจัดสรรและอาคารชุดอยู่ระหว่างการขายมากสุด คือ 12,524 หน่วย และ 4,234 หน่วย ตามลำดับ นอกจากนี้อุบลราชธานียังเป็นจังหวัดที่มีหน่วยในผังโครงการที่อยู่ระหว่างขายเพิ่มขึ้นทั้งบ้านจัดสรรและอาคารชุด เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ผ่านมา โดยมี  3,055 หน่วย และ 720 หน่วย เช่นเดียวกับ อุดรธานี ที่อาคารชุดมีจำนวนหน่วยที่อยู่ระหว่างขายเพิ่มขึ้นโดยมี 3,022 หน่วย เพิ่มขึ้นจากโครงการเก่ากลับมาขายใหม่

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ