Loading

นิคมฯสระแก้วเนื้อหอมเอกชนแห่ลงทุน

วันที่ : 23 มีนาคม 2561
นิคมฯสระแก้วเนื้อหอมเอกชนแห่ลงทุน

กนอ.เปิดพื้นที่นิคมฯ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเฟสแรก เผยมีนักลงทุนสนใจแล้ว 2 ราย เหลือเจรจาอีก 2-3 ราย ก่อนชงเข้าบอร์ดทำสัญญา

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วระยะแรก ว่า ขณะนี้มีนักลงทุนสนใจลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว 2 ราย คือ โรงงานรีแพค เสื้อผ้ามือสองจากแคนาดาและโรงงานทำน้ำยาทำความสะอาด และอยู่ระหว่างการเจรจาอีก 2-3 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านคลังสินค้า อุปกรณ์เครื่องจักรการเกษตร ผู้ผลิตคอนกรีตและเครื่องจักร เพื่อใช้ในการวางระบบน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บอร์ด กนอ.) เพื่อทำสัญญาเช่าพื้นที่ลงทุน

"กนอ.ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างพื้นที่โครงการระยะที่ 1 แล้ว โดยเริ่มวางระบบสาธารณูปโภคและก่อสร้างอาคารโรงงานสำเร็จรูป เพื่อรองรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และลานประชารัฐสำหรับรองรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จะเข้ามาจำหน่ายสินค้าโอท็อป คาดจะพร้อมเปิดได้ภายในเดือน มิ.ย.นี้" นายวีรพงศ์ กล่าว

สำหรับแผนการก่อสร้างโครงการ นิคมฯ สระแก้ว ระยะที่ 2 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในอีก 4-5 เดือนจากนี้ โดยจะใช้รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เขตประกอบการทั่วไป เขตประกอบการเสรี เขตอุตสาหกรรม โลจิสติกส์

ขณะเดียวกันพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษจังหวัดสระแก้วยังเป็นประตูเชื่อมโยง เศรษฐกิจกับประเทศกัมพูชา โดยการออกแบบพื้นที่ภายในโครงการจะใช้รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ควบคู่กับการ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น เกษตรและอาหารแปรรูป เครื่องจักร และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น

"นิคมอุตสาหกรรมสระแก้วมีจุดเด่นเรื่องระบบโลจิสติกส์ จึงมองว่าน่าจะสามารถใช้ประโยชน์ในการทำเป็นศูนย์ขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศ เพื่อนบ้านได้" นายวีรพงศ์ กล่าว

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์