Loading

เศรษฐกิจฟื้นดันอสังหาเติบโต8.2%

วันที่ : 9 มีนาคม 2561
เศรษฐกิจฟื้นดันอสังหาเติบโต8.2%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มั่นใจตลาดอสังหาฯ ปีนี้โต 8.2% บริษัทในตลาดผุดโครงการใหม่กว่า 6.11 แสนล้าน

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน นับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2560 โดยเฉพาะตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลและจังหวัดหัวเมืองใหญ่

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าสถานการณ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศในปี 2561 จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.2% ขณะที่ตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลจะมีการขยายตัว 10.7% ส่วนตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาคขยายตัว 4.2% การเติบโตของตลาดที่อยู่อาศัยดังกล่าวเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะขยายตัว 7.9% และมีอัตราการขยายตัวด้านมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ 10.8% และมีอัตราการขยายตัวด้านยอดปล่อยใหม่สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อที่อยู่อาศัย 2.8% และมีอัตราการขยายตัวที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน 10.9%

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาแยกเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการขยายตัวในด้านหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย 8.9% มีอัตราการขยายตัวด้านมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ 13.9% และมีอัตราการขยายตัวด้านยอดปล่อยใหม่สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อที่อยู่อาศัย 2.8% และมีอัตราการขยายตัวที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน 15.3%

ขณะที่ในภูมิภาคคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการขยายตัวในด้านหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย 6.8% มีอัตราการขยายตัวด้านมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ 5.5% และมีอัตราการขยายตัวด้านยอดปล่อยใหม่สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อที่อยู่อาศัย 2.8% และมีอัตราการขยายตัวที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน 4.3%

อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มตลาดที่ปรับตัวดีขึ้นทำให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ เตรียมแผนการลงทุนในปีนี้เพิ่มขึ้น โดยพบว่า 29 บริษัทผู้ประกอบการอสังหาฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีแผนจะพัฒนาโครงการใหม่จำนวน 460 โครงการ มูลค่ารวมกว่า  6.11 แสนล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 330 โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียม 130 โครงการ ซึ่งบริษัท พฤกษาฯ เปิดตัวโครงการมากที่สุด

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์