Loading

ดึง5ประเทศขยายลงทุนเขตศก.อีอีซี

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561
ดึง5ประเทศขยายลงทุนเขตศก.อีอีซี

"กฤษฎา" เชิญชวน 5 ชาติลงทุนสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพื้นที่อีอีซี

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อิสราเอล โปแลนด์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และปากีสถาน ถึงความร่วมมือในด้านการค้าและด้านวิชาการของสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการขยายการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยไทยได้เชิญชวนให้แต่ละประเทศเพิ่มการค้าการลงทุนในพื้นที่อีอีซี โดยเฉพาะการลงทุนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ทั้งนี้ ยังได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) ของรัฐบาลไทย ซึ่งเอกอัครราชทูตแต่ละประเทศเห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการแก้ไขปัญหาไอยูยูของไทย และพร้อมจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่ไทยได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น

นอกจากนี้ ยังได้หารือการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกันทั้งสินค้าเดิมและสินค้าใหม่ เช่น การส่งออกยางพาราไปยังโปแลนด์และญี่ปุ่นที่ให้ความสนใจยางพาราไทย ซึ่งกระทรวง เกษตรฯ พร้อมจะเป็นตัวกลางใน การหาแหล่งซื้อยางที่ได้คุณภาพและราคาที่เป็นธรรมให้ด้วย

"ได้ถือโอกาสขอบคุณผ่านทางทูตญี่ปุ่น กรณีที่ญี่ปุ่นเลื่อนบังคับใช้ประกาศปรับปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ของสารฟอสอีทิล ซึ่งผสมในยาปราบศัตรูพืชปนเปื้อน ในสินค้าเกษตรจนกว่าจะหารือและได้ข้อสรุปกับประเทศคู่ค้าต่างๆ" นายกฤษฎา กล่าว

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์