Loading

รัฐลดหย่อนภาษีอสังหา3ปี เอกชนแนะหลักเกณฑ์ใหม่ต้องชัดเจน หวั่นกระทบผู้บริโภครับภาระต้นทุนบ้าน

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561
รัฐลดหย่อนภาษีอสังหา3ปี เอกชนแนะหลักเกณฑ์ใหม่ต้องชัดเจน หวั่นกระทบผู้บริโภครับภาระต้นทุนบ้าน

ภาคอสังหาฯ ยิ้มออก ภาษีที่ดินฯ ใหม่ชัดเจนมากขึ้น พร้อมแนะช่องลดผลกระทบทั้งผู้ซื้อผู้ขาย

นายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... ขณะนี้มีความชัดเจนในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราเพดานการจัดเก็บภาษีลง 40% การลดโทษทางกฎหมายอาญา เป็นต้น

ทั้งนี้ ในส่วนของที่อยู่อาศัยมีความชัดเจนหลายประเด็น เช่น การพัฒนาโครงการจัดสรรทั้งแนวราบและสูงจะได้รับการลดหย่อนภาษีที่ดินเป็นเวลา 3 ปีหลังจากได้รับใบอนุญาตจัดสรรสำหรับโครงการจัดสรรหรือได้รับใบอนุญาตก่อสร้างสำหรับอาคารชุด ซึ่งอัตราการบรรเทาภาษีจะมีสัดส่วนเท่าไหร่ยังไม่ได้สรุป ขณะที่ ผู้ถือที่ดินเปล่าขนาดใหญ่ หรือแลนด์แบงก์ไว้และยังไม่ได้พัฒนานั้น ให้เก็บตามการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่ซื้อมา เช่นที่เกษตร ก็ให้เก็บอัตราเกษตรกรรม เป็นต้น

สำหรับกรณีที่ยังไม่มีความชัดเจนคือ ทั้งบ้านและคอนโดที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งยังไม่ได้ขอเลขบ้าน จะคิดอัตราภาษีแบบใด รวมทั้งสต๊อกบ้านและคอนโดที่สร้างเสร็จมีหน่วยเหลือขายมูลค่า 100 ล้านบาท จะคำนวณภาษีอย่างไร เพราะถ้าคิดในเชิงพาณิชย์จะเสียมากกว่าที่พักอาศัย 0.9% หรือต่างกัน 15 เท่า ทั้งนี้อยากให้มองว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็เป็นสินค้าทั่วไปซึ่งสต๊อกสินค้าจะไม่เสียภาษี

นอกจากนี้ ยังเห็นว่าการเร่งประเมินราคาที่ดินจากรายบล็อกเป็นรายแปลงนั้น อาจเกิดข้อผิดพลาดทำให้การประเมินภาษีเรียกเก็บไม่ถูกต้อง ดังนั้นรัฐต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการอุทธรณ์ราคาประเมิน โดยจะต้องกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์และการบังคับใช้ให้ชัดเจน เพราะร่างกฎหมายใหม่ยังไม่มี

นายอิสระ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเกิดปัญหาการคัดค้านและการอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินราคาสูงกว่าความสามารถในการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาทิ ที่ดินติดถนนสายหลักแต่ขนาดและรูปร่างไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้หรือกรณีที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านมีสิ่งปลูกสร้างไม่ได้แต่ราคาประเมินเท่ากันทั้งแปลง เป็นต้น ดังนั้น ช่องทางที่สะดวกรวดเร็วในการอุทธรณ์มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดข้อขัดแย้ง

"กฎหมายใหม่มีความชัดเจนจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการอสังหาฯ รวมทั้งผู้บริโภคเองจะไม่ต้องรับภาระจากภาษีทำให้ต้นทุนบ้านเพิ่มขึ้น" นายอิสระ กล่าว

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์