Loading

อุตตมยันพรบ.อีอีซีใกล้คลอด ดึงเชื่อมั่นเอกชนลงทุน-ปรับเป้าคำขอส่งเสริม2.5แสนล.

วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561
อุตตมยันพรบ.อีอีซีใกล้คลอด ดึงเชื่อมั่นเอกชนลงทุน-ปรับเป้าคำขอส่งเสริม2.5แสนล.

"อุตตม" ยัน พ.ร.บ.อีอีซี คลอดได้ก.พ.นี้ หวังเรียกความเชื่อมั่นต่างชาติ ให้ตัดสินใจลงทุนได้ ขณะที่ WHA อัดงบปีนี้ 2 พันล้านบาท พัฒนาพื้นที่นิคมฯรองรับการลงทุน หลังประกาศเป็นเขตส่งเสริมฯทั้ง 9 แห่ง ด้าน "คณิศ"เผยสั่งให้บีโอไอปรับเป้าลงทุนในอีอีซีปีนี้ใหม่เพิ่มเป็น 2.5 แสนล้านบาท

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ....กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในขั้นที่ 2 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่จะแล้วเสร็จในเดือนมกราคมนี้ และหลังจากนั้นจะกำหนดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เพื่อนำข้อคิดเห็นสรุปประกอบการจัดทำรายงานนาเสนอประธานสนช. บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในวาระ 3

โดยคาดว่า ร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จะมีผลใช้บังคับภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้ และหลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับเป็นกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ หากพ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว จะทำให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมีความเชื่อมั่นที่จะตัดสินใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซีมากขึ้น เนื่องจากจะทำให้นโยบายพื้นที่อีอีซีมีกฎหมายรองรับและเกิดความต่อเนื่อง

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ WHA เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมามีนักลงทุนจากต่างประเทศให้ความสนใจที่จะเข้ามา

ลงทุนในพื้นที่อีอีซีเป็นจำนวนมาก นับจากที่รัฐบาลได้ใช้มาตรา 44 เข้ามาดำเนินการในการขับเคลื่อนอีอีซีโดยเฉพาะนักลงทุนจากญี่ปุ่นได้เดินทางมาเป็นหมู่คณะเพื่อเข้าเยี่ยมชมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4 จังหวัดระยอง ที่ได้ประกาศเป็นเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรม บนเนื้อที่ 3,366 ไร่แล้ว  รวมถึงนิคมฯอีก 8 แห่ง รวมพื้นที่เกือบ 4 หมื่นไร่ ที่จะประกาศเป็นเขตส่งเสริมเพิ่มเติม ในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(กนศ.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้

ดังนั้น หากพ.ร.บ.อีอีซี มีผลใช้บังคับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่น และตัดสินใจลงทุนจริงภายในปีนี้ได้ ซึ่งบริษัทได้ตั้งเป้าหมายที่จะขายที่ดินในปีนี้ไว้ราว 1.25 พันไร่ เพื่อรองรับการลงทุนในคลัสเตอร์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  โดยในปีนี้บริษัทจะใช้เงินลงทุนสาหรับการพัฒนานิคมฯไว้ราว 2 พันล้านบาท

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมานักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมีความสนใจที่จะมาลงทุนในพื้นที่อีอีซี แต่ยังไม่ตัดสินใจที่จะลงทุน เพราะต้องการรอให้พ.ร.บ.อีอีซี มีผลใช้บังคับก่อน ซึ่งหากกฎหมายสามารถประกาศบังคับใช้ได้ในช่วงต้นปีนี้ คาดว่านักลงทุนจะตัดสินใจลงทุนได้ ดังนั้น ทางสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(สกรศ.) จึงได้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ขอให้ปรับเป้าหมายการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซีใหม่ จากเดิมที่คาดว่าจะมีการยื่นขอปีละ 1 แสนล้านบาท เป็นยื่นขอปีละ 2.5 แสนล้านบาท โดยจะมีการรายงานให้คนศ.รับทราบในการประชุม กนศ.ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ 

นอกจากนี้ ในการรองรับคลื่นนักลงทุนที่จะเข้ามา ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทางสกรศ.จะหารือกับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดทารายชื่อของนักลงทุนไทย ที่จะเสนอตัวเข้ามาร่วมลงทุนกับนักลงทุนต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจับคู่ให้กับนักลงทุน ให้เกิดการเจรจากันโดยตรงได้

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ