Loading

คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: ดัชนีราคาห้องชุดลักชัวรีปรับขึ้นมากสุด12%

วันที่ : 14 มกราคม 2561
คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: ดัชนีราคาห้องชุดลักชัวรีปรับขึ้นมากสุด12%

jeamjit.s@than-multimedia.com

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ ในตลาดกรุงเทพฯปริมณฑล (นนทบุรี และสมุทรปราการ) ประจำไตรมาส 4 ปี 2560 มีค่าดัชนีเท่ากับ 131.9 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 124.1 จุด หรือ 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 128.8 จุด หรือ 2.4%

เมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่าพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 132.0 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 124.1 จุด หรือ 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 128.7 จุด หรือ 2.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560

พื้นที่ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 130.5 จุด เพิ่มขึ้นจาก 122.9 จุด หรือ 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 128.3 จุด หรือ 1.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 พบว่ากลุ่มระดับราคาลักชัวรี, กลุ่มระดับราคาปานกลาง และกลุ่มระดับราคาล่าง มีราคาปรับลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการมีการเร่งยอดขาย จึงมีข้อเสนอเป็นส่วนลดเงินสดและของแถมต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ