Loading

สมคิด บี้เชื่อมต่ออีอีซี

วันที่ : 6 มกราคม 2561
สมคิด บี้เชื่อมต่ออีอีซี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังมอบนโยบายกรมทางหลวง (ทล.) ว่า อยากให้กระทรวงคมนาคมทบทวนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญๆ เน้นเชื่อมโยงถนน-ทางรถไฟเข้าด้วยกันทุกพื้นที่ ที่สนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ต้องนำแอ๊กชั่นแพลนที่อยู่ในแผนปี 2563-2565 บางโครงการมาดำเนินงานก่อน เช่น โครงการก่อสร้างถนนในอีอีซีเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร สร้างระบบ โลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ คาดว่าปี 2562-65 จะใช้งบประมาณก่อสร้างถนนภายใน EEC ประมาณ 48,000 ล้านบาท

นอกจากนั้นยังศึกษาจุดเชื่อมต่อระหว่างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 2 เส้นทาง ที่อยู่ในแผนพัฒนาระบบคมนาคมภาคตะวันออก หรือ East-West Corridor เส้นทางรถไฟทางคู่ บ้านไผ่-มุกดาหารนครพนม และเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ใน จ.นครสวรรค์ เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางหลักไปยังลาวและเวียดนามได้ ขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการ

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์