Loading

หนองคาย เปิดเวที-ถนนสายใหม่รับเขตศก.-ลดปัญหาจราจร

วันที่ : 26 ธันวาคม 2560
หนองคาย เปิดเวที-ถนนสายใหม่รับเขตศก.-ลดปัญหาจราจร

นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ งานสำรวจออกแบบถนนสายแยกทางหลวง 2 - ทางหลวง 2 อ.เมือง, อ.สระใคร เนื่องจากมีจุดการค้าและเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่างไทย-ลาว ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จ.หนองคาย เป็นจังหวัดรองรับการค้าบริเวณจุดผ่านแดนที่มีศักยภาพสูงเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่ผ่านมากำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 จากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กำหนดให้พื้นที่สาธารณะบริเวณ อ.สระใคร เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เนื้อที่ประมาณ 718 ไร่

เพื่อเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กับด่านผ่านแดนถาวร เพิ่มโครงข่ายคมนาคมรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ กรมทางหลวงชนบทจึงจำเป็นต้องมีการก่อสร้างโครงข่ายถนนดังกล่าวเพื่อลดปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพ และสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ด้านคมนาคมขนส่ง และช่วยทำให้เกิดการขนส่งในหลายรูปแบบระหว่างระบบรางและทางถนนให้สามารถรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัทวิชชากร จำกัด และบริษัทมิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ศึกษา สำรวจ และออกแบบ ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน ตั้งแต่ พ.ย.60 - ก.ค.2561 สำรวจเส้นทางสายแยกทางหลวง 2-2 อ.เมือง, อ.สระใคร เริ่มต้นบริเวณจุดตัดทางแยกถนสาย นค.1017 ไปทางทิศตะวันตก ตัดผ่านทางรถไฟและเขตเศรษฐกิจพิเศษ บ้านไชยา อ.สระใคร เลี้ยวขวาขึ้นไปทางทิศเหนือตัดผ่านทางหลวง 211 จนถึงบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองกอมเกาะ เลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออก ตัดผ่านทางหลวง 2 ไปบรรจบกับทางหลวง 233 สิ้นสุดโครงการ ระยะทางประมาณ 24.700 กิโลเมตร

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด