Loading

ดึงนักลงทุนจีน200ราย ชมความพร้อมพื้นที่จริงอีอีซี

วันที่ : 26 ธันวาคม 2560
ดึงนักลงทุนจีน200ราย ชมความพร้อมพื้นที่จริงอีอีซี

ดึงนักลงทุนจีน200ราย ชมความพร้อมพื้นที่จริงอีอีซี

"อุตตม" เตรียมดึงนักลงทุนจีน 200 รายในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดิจิทัล ยานยนต์สมัยใหม่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และซ่อมอากาศยาน ดูพื้นที่จริงอีอีซี พร้อมจัดสัมมนาใหญ่โชว์ศักยภาพ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้ามาลงทุนได้เร็วขึ้น เผยปี 61 โครงการพื้นฐาน ทั้งรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือมาบตาพุด พร้อมเปิดเอกชนร่วมลงทุน เผยเตรียมปลุกพื้นที่ภาคเหนือ เป็นฐานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จ่อจัดงาน Northern Thailand Food Valley Expo โชว์ศักยภาพ

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปลายเดือนม.ค.2561 จะมีการจัดสัมมนาเพื่อชักชวนการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้แก่นักลงทุนจีนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมศูนย์ซ่อมอากาศยาน เป็นต้น โดยมี เป้าหมาย 200 ราย และยังจะมีการพานักลงทุนดังกล่าวลงพื้นที่อีอีซี เพื่อศึกษาพื้นที่จริง ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วขึ้น

"เราพบว่านักลงทุนจีนให้ความสนใจการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซี เราจะใช้โอกาสนี้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ถึงมาตรการที่ไทยจะให้การส่งเสริมการลงทุน โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี"นายอุตตมกล่าว

นายอุตตมกล่าวว่า สำหรับการลงทุนในอีอีซี โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินอู่ตะเภา และท่าเรือมาบตาพุดระยะ 3 จะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นในปี 2561 ซึ่งจะเป็นรูปแบบเอกชนร่วมลงทุนในกิจการรัฐ (พีพีพี) ขณะเดียวกันจะเร่งเดินหน้าผลิตบุคลากรรองรับการขับเคลื่อนอีอีซี โดยจะร่วมมือกับสมาคมอาชีวศึกษาและหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศออสเตรียในการฝึกฝนบุคลากร และทำงานวิจัยให้ตรงกับเป้าหมายการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว และเพื่อยกระดับประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

ทั้งนี้ การจัดงานสัมมนาและชักชวนนักลงทุนจีนลงพื้นที่อีอีซี จะสอดคล้องกับภารกิจหลักของประเทศในช่วงแรกของปี 2561 ที่จะมีเจรจาในระดับรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจไทย-จีน เพื่อเชื่อมการค้ากับนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) ของจีน รวมถึงการเชื่อมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษใหญ่อื่นๆ ที่มีโอกาสทางการค้าและการลงทุนด้วย

นายอุตตมกล่าวถึงการเดินทางไปตรวจราชการ จ.พิษณุโลก และร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ ณ จ.สุโขทัยระหว่าง 25-26 ธ.ค. ว่า กระทรวงฯ มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ภาคเหนือเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง โดยในปี 2561 จะมีการจัดงาน Northern Thailand Food Valley Expo เพื่อแสดงศักยภาพสินค้าด้านเกษตรและอาหารแปรรูปของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงฯ ได้สนับสนุนการเชื่อมโยงการผลิตผ่านโครงการสำคัญๆ แล้ว โดยเฉพาะโครงการหุบเขาอาหารภาคเหนือของไทยหรือ Northern Thailand Food Valley

"ผู้ประกอบการในพื้นที่ ต้องการให้รัฐสนับสนุนภาคเหนือให้เป็นฐานผลิตเกษตรแปรรูปและได้มีข้อเสนอต่างๆ รวมไปถึงความต้องการเข้าถึงเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งสามารถขอรับคำแนะนำได้จากศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมในจ.เชียงใหม่ พิษณุโลก และพิจิตร ขณะเดียวกัน กระทรวงฯ ยังได้เตรียมสินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่งเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2 จำนวน 20,000 ล้านบาท ผ่านธนาคารออมสินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องไว้ให้บริการแก่ SMEs ในปี 2561" นายอุตตมกล่าว.

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา