Loading

ผลักดันบางระกำโมเดล60 ประยุทธ์ สัญจรเยือน พิษณุโลก-สุโขทัย ประชุมครม.นอกสถานที่เนื้อหอมขวัญใจมหาชน

วันที่ : 24 ธันวาคม 2560
ผลักดันบางระกำโมเดล60 ประยุทธ์ สัญจรเยือน พิษณุโลก-สุโขทัย ประชุมครม.นอกสถานที่เนื้อหอมขวัญใจมหาชน

"นายกฯ ประยุทธ์" เตรียมนำครม. ลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมครม.นอกสถานที่ "พิษณุโลก-สุโขทัย" ประกาศผลักดันบางระกำโมเดล 60 พร้อม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เผยโพลล์ยกให้เป็นขวัญใจมหาชนบุคลากรวงการการเมือง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีกำหนดประชุม คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 4/2560 ในวันอังคารที่ 26 ธ.ค. 2560 ณ สถาบันพลศึกษาวิทยาเขต สุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย โดย วันจันทร์ที่ 25 ธ.ค. เวลา 07.00 น. นายกฯ พร้อมคณะ ออกเดินทางโดยเครื่องบิน จากท่าอากาศยาน ทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 อ.เมือง จ.พิษณุโลก และพบปะประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้ ต่อนโยบายและการดำเนินแผนงาน โครงการของรัฐบาล ในรอบ 3 ปี รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น จากประชาชนในพื้นที่ และมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบในการ ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ในรูปแบบ ของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) โดยชุมชนท้องถิ่นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพความงาม และการหนุนเสริมโดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวชุมชน ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนำไปสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงเพื่อเป็นตัวอย่างให้ชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป

พ.อ.หญิงทักษดา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ นายกฯ จะร่วมประชุมยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนสภาเกษตรกร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของพื้นที่ในด้านการพัฒนาด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูป การยกระดับการส่งเสริม การค้าชายแดนและการลงทุน การพัฒนา การท่องเที่ยว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำ ตามโครงการบางระกำโมเดล เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินนโยบายของ รัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำตามโครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ หรือ "โครงการบางระกำโมเดล 60" ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ ช่วยลดผลกระทบ ของอุทกภัย และการแก้ปัญหาภัยแล้ง

จากนั้นในช่วงบ่าย นายกฯจะลงพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย พบปะผู้นำท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหา ความเดือดร้อน รวมถึง รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัฐบาลและผู้นำ ท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัย รวมถึงเยี่ยมชม อุทยานประวัติศาสตร์และเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 800 ปี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาเมืองประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในแหล่งมรดกโลก เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จากสินค้าและบริการของท้องถิ่น รวมถึง การสนับสนุนให้เกิดวงจรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้แก่ "สร้างความประทับใจ บอกต่อ กลับมาเที่ยวซ้ำ"

พ.อ.หญิงทักษดา กล่าวต่อว่า ส่วนวันอังคารที่ 26 ธ.ค. เวลา 07.00 น. นายกฯ และคณะรัฐมนตรี จะร่วมทำบุญตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุขของประชาชน ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ ก่อนจะเดินทางมาเป็นประธานการประชุม คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ ห้องประชุมอาคารวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จ.สุโขทัย ก่อนเดินทางกลับกทม.ในช่วงเย็น

ด้านพล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.สัญจรหนนี้มีวาระสำคัญคือ การประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ Bio Economy ตรวจเยี่ยมโครงการบางระกำโมเดล การอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และพบปะประชาชนทั้ง 2 จังหวัด

"นายกฯ ย้ำว่า ปัญหาสำคัญของ ภาคเหนือคือ ประชากรส่วนใหญ่ยังยากจน โครงสร้างพื้นฐานของเมืองศูนย์กลางยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะและสนามบิน พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน และสินค้าเกษตรยังมีมูลค่าไม่สูงนัก ดังนั้น ทิศทางที่สำคัญในการพัฒนาภาคเหนือ ข้อหนึ่ง คือ การแก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมทั้งดึงศักยภาพที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการมีแหล่งวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ การมีที่ตั้งเชื่อมโยงกับภาคกลางและกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ไปส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพและสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น รวมทั้งใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาให้เป็น "ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง"

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ นายกฯ ยังกล่าวด้วยว่า การทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ ป่าไม้ พื้นที่ป่าต้นน้ำที่มีความเสื่อมโทรม และปัญหาหมอกควัน ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเร่งแก้ไขและทำอย่างต่อเนื่องจริงจัง ทั้งนี้สิ่งที่นายกฯ รอคอยคือ การได้พบปะกับพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลก และผู้นำท้องถิ่นของสุโขทัย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อน และจะได้สร้างความเข้าใจถึงทิศทางและอนาคตของประเทศอีกด้วย

วันเดียวกัน ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ โพลล์ เรื่องขวัญใจมหาชน บุคคล ที่สุดแห่งปี 2560 กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,116 ตัวอย่างดำเนิน โครงการระหว่างวันที่ 10-22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา พบว่า ในหัวข้อที่ 3.ขวัญใจ มหาชน บุคคลวงการ การเมือง ที่สุดแห่งปี 2560 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 54.3 ที่น่าสนใจคือ อันดับสอง ได้แก่ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ร้อยละ 27.3 และอันดับสาม ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 7.9 อันดับสี่ ได้แก่ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 5.7 อันดับห้า ได้แก่ นายชวน หลีกภัย ร้อยละ 2.3

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า