Loading

คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: ส่องอสังหาฯกรุงเทพฯ-ปริมณฑลครึ่งแรกปี60มีกว่า4.51หน่วย

วันที่ : 7 ธันวาคม 2560
คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: ส่องอสังหาฯกรุงเทพฯ-ปริมณฑลครึ่งแรกปี60มีกว่า4.51หน่วย

    jeamjit.s@than-multimedia.com         

    ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2560 ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย พบว่ามีโครงการที่อยู่อาศัยระหว่างการขายจำนวน 1,563 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวม 451,089 หน่วย ประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรร 1,126 โครงการ จำนวน 208,237 หน่วย และโครงการอาคารชุด 437 โครงการ จำนวน 242,852 หน่วย

          โดยโครงการบ้านจัดสรรมีหน่วยเหลือขาย 78,219 หน่วย คิดเป็น 38% ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด และโครงการอาคารชุด มีหน่วยเหลือขาย 63,658 หน่วย คิดเป็น 26% ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด

          สำหรับเขตที่มีโครงการที่อยู่อาศัยมากที่สุด 5 อันดับแรกมีดังนี้ 1. เมืองนนทบุรี  จำนวน 31,366 หน่วย 2. เมืองสมุทรปราการ จำนวน 28,002 หน่วย 3. ธัญบุรี 20,732 หน่วย 4. บางบัวทอง จำนวน 16,906 หน่วย และ5. บางซื่อ จำนวน 16,656 หน่วย และเป็นพื้นที่ที่มีแต่โครงการอาคารชุดทั้ง 100%

          หากพิจารณาในเชิงมูลค่าโครงการ เขตที่มีมูลค่าโครงการสูงสุด 5 อันดับแรก มี 1. เมืองนนทบุรี รวม 86,460 ล้านบาท 2. วัฒนา 74,179 ล้านบาท 3. บางพลี 65,680 ล้านบาท 4. คลองเตย 61,948 ล้านบาท และ5.เมืองสมุทรปราการ 60,605 ล้านบาท

          ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์ว่าภาพรวมช่วงครึ่งปีแรก อุปทานโครงการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯปริมณฑลเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ทั้งโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด ขณะเดียวกันอัตราดูดซับของที่อยู่อาศัยเกือบทุกประเภทสูงกว่าช่วงเดียวกัน เช่น บ้านแฝด มีอัตราดูดซับ 4.1% ต่อเดือน จากปีก่อนอยู่ที่ 3% และทาวน์เฮาส์ มีอัตราดูดซับ 3.6% ต่อเดือน จากปีก่อนอยู่ที่ 3.5% ขณะที่อาคารชุดมีอัตราดูดซับ 5.0% ต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ