Loading

ราคาคอนโด Q3 ปรับราคา 5.9% ดันห้วยขวาง-ดินแดงสูงที่สุด

วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2560
ราคาคอนโด Q3 ปรับราคา 5.9% ดันห้วยขวาง-ดินแดงสูงที่สุด

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธอส. เผยดัชนีราคาที่อยู่อาศัยไตรมาส 3 พบห้องชุดปรับขึ้น 5.9% คอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 50,000 บาทต่อตารางเมตร ปรับขึ้นมากสุด 11.7-13.7% ขณะที่ราคา 50,000-80,000 บาทต่อตารางเมตร ราคาลดลง 0.7-0.9% ห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ราคาขึ้นมากสุด 14.4-16.4%

ดร.วิชัย วิรัตน์พันธ์ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลได้จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาดเป็นรายไตรมาส โดยทำการสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ไม่นับร่วมห้องชุดมือสอง โดยใช้ราคปี 2555 เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบ

ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคาจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จำนวน 150 ตัวอย่าง ราคาขายที่นำมาจัดทำเป็นดัชนีราคานี้เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ 65.5% มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมา 20.4% มีข้อเสนอเป็นส่วนลดเงินลด และอีก 14.1% มีข้อเสนอออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับลูกค้า

ดร.วิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในไตรมาส 3/2560 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในตลาดในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.8 จุด โดยเพิ่มขึ้น 5.9% จาก 121.6 จุดในไตรมาส 2/2560 โดยเพิ่มขึ้นจาก 126.8 จุด หรือเพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อแยกตามพื้นที่แล้วพบว่าพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.7 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 121.5 จุดหรือ 5.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และ 126.9 จุด หรือ 1.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 พื้นที่ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรีและสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.3 จุด เพิ่มขึ้นจาก 122.6 จุดหรือ 4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 126.2 จุด หรือ 1.6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ