Loading

อสังหาค้านผังเมืองใหม่นนท์

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560
อสังหาค้านผังเมืองใหม่นนท์

สมาคมการค้าอสังหาฯ ยื่นค้านผังเมืองใหม่นนทบุรี คุมจัดสรรเพิ่มถนน 12-16 เมตร ด้านเทศบัญญัติบี้ที่จอดรถอาคารชุด ดันต้นทุนพุ่ง

นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี เปิดเผยว่า ทางสมาคมเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ซึ่งอยู่ระหว่างปิดประกาศ 90 วัน (19 ต.ค. 2560-16 ม.ค. 2561) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้

สำหรับผังเมืองดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ โดยทางสมาคมไม่ได้คัดค้านเรื่องของสีผังเมือง แต่อยากให้ทบทวนระยะเขตทางของถนนและทางสาธารณประโยชน์จากเดิมคือกว้าง 6 เมตร ให้มีการปรับเป็น 12 หรือ 14 หรือ 16 เมตร ซึ่งจะกลายเป็นข้อจำกัดในการพัฒนาโครงการจัดสรรโดยเฉพาะบ้านแถว ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีเขียวและถนนมีขนาด 5-8 เมตร โดยเห็นว่าน่าจะปรับเพิ่มเป็นแค่ 8 เมตร

ขณะที่ผังเมืองฉบับใหม่อนุญาตให้จัดสรรในพื้นที่สีเขียว ก.2-ก.3 สร้างบ้านเดี่ยวได้ แต่ระยะทางเขตทาง 12 หรือ 14 เมตร แม้จะอนุญาตจัดสรรแนวราบได้ทุกประเภทในพื้นที่สีน้ำตาล ซึ่งเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก สีแดงประเภทพาณิชยกรรม และสีส้มเป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางก็ตาม แต่ด้วยราคาที่ดินเหล่านี้ต้นทุนราคากว่า 1 แสนบาท/ตารางวา ซึ่งโครงสร้างราคาที่ดินไม่สามารถพัฒนาได้ด้วยต้นทุนสูง

ด้านอาคารชุด ผังเมืองฉบับใหม่อนุญาตให้เฉพาะพื้นที่สีน้ำตาลสร้างอาคารชุดเกิน 1 หมื่นตารางเมตร (ตร.ม.) ส่วนพื้นที่สีแดง พ.1 พัฒนาได้ไม่เกิน 2,000 ตร.ม. ขณะที่ พ.2- พ.4 อนุญาตในบางพื้นที่ โดยต้องมีขนาดเริ่ม 10-30 เมตร ขณะที่สีเหลือง ย.1 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยไม่อนุญาตให้สร้างอาคารชุด ดังนั้นถ้าจะสร้างคอนโดต้องติดถนนใหญ่เท่านั้น

นายเลิศมงคล กล่าวว่า นอกจากนี้เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรีได้กำหนดจำนวนที่จอดรถยนต์ของอาคารชุดให้มีที่จอดรถยนต์ 1 คัน/1 ห้องชุด สำหรับอาคารชุดที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตร.ม.ขึ้นไป อย่างไรก็ดี หากพื้นที่ไม่ถึงต้องมีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 120 ตร.ม. ซึ่งจะทำให้ต้นทุนก่อสร้างแพงขึ้นและจะกลายเป็นภาระ ผู้ซื้อ เช่น ราคาขาย 1.5 ล้านบาท ต่อไปจะต้องขายในราคา 2 ล้านบาท เป็นต้น

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ผังดังกล่าวออกโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันของท้องถิ่น ทั้งนี้กฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคัดค้านได้ อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบการมองว่าเขตทางเป็นของจำกัดก็สามารถลงทุนขยายถนนเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้เช่นกัน

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์