Loading

ปรับแผน10เขตศก.พิเศษดึงลงทุน

วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2560
ปรับแผน10เขตศก.พิเศษดึงลงทุน

"อุตตม" ปรับแผน การตลาด 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จัดทำแผนย่อยแต่ละเขตชูจุดเด่นชัดเจน เจาะนักลงทุนใน-ต่างประเทศ เหมาะสมแต่ละพื้นที่ พร้อมดึงนักลงทุนต่างจังหวัด ร่วมลงทุนต่างชาติ-ซีแอลเอ็มวี ให้เกิด ผลประโยชน์ทั้งไทย ประเทศเพื่อนบ้าน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและ ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ว่าในการประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานได้มีมติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เร่งจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์และ การตลาดของทั้ง 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนำแผนส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาในวันที่ 17 พ.ย.นี้

โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญตัวแทนภาคเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านการค้า การลงทุน ชายแดน จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทยเข้าร่วมหารือ ซึ่งแนวทางการ ดำเนินงานจะจัดทำแผนการตลาดของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 แห่งอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อชูจุดเด่นของแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ นักลงทุนได้เห็นศักยภาพของพื้นที่ อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ จะขยายขอบข่ายทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่เพียงการลงทุน กับการค้าชายแดน แต่รวมไปถึงกิจกรรมทาง เศรษฐกิจอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร มีแนวคิดที่จะดึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของต่างชาติ เข้ามาร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นต้น

ส่วนการดึงดูดนักลงทุน จะมุ่งเข้าไปเจาะรายอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ตามฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีอยู่ รวมทั้งจะสรรหาสถานประกอบการในภูมิภาคที่ต้องการร่วมลงทุนกับต่างชาติ เพื่อขยายธุรกิจ โดยหลังจากนี้ไม่เพียงแต่ จะดึงนักลงทุนเข้ามาดูพื้นที่ แต่จะมีกิจกรรม พบปะหารือกับผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วย เพื่อให้เกิดผลเป็นการร่วมลงทุนอย่างชัดเจน

"ที่ผ่านมามีเพียงแผนการตลาดใน ภาพใหญ่ทั้ง 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทำให้นักลงทุนสับสนไม่รู้ว่าอุตสาหกรรมของตัวเองเหมาะสมที่จะลงทุนในพื้นที่ไหน แต่ในแผนใหม่จะจัดทำแผนการตลาด และประชาสัมพันธ์อย่างเจาะจงของแต่ละเขต เพื่อให้มีแผนชัดเจนในการโฟกัสนักลงทุนกลุ่มต่างๆ"

สำหรับกลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย ที่จะออก ไปดึงดูดการลงทุน ได้แก่ ญี่ปุ่น จีนฮ่องกง เกาหลีใต้ ยุโรป และกลุ่มประเทศ ซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา, ลาว, เมียนมา, เวียดนาม) โดยเฉพาะ กลุ่มซีแอลเอ็มวี จะมีความสำคัญ เพราะจะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เข้ามาร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการใน เพื่อขยายตลาดในภูมิภาคนี้ ทำให้เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เกิดประโยชน์ทั้งกับประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งตรงกับจุดมุ่งหมาย ที่ต้องการให้เกิดการกระจายความเจริญไปในพื้นที่ต่างๆของไทย

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ