Loading

อุตตม สั่งอุตฯจังหวัดบูมศก.ภูมิภาค ฟื้นเขตศก.พิเศษ-ปั้นวิสาหกิจชุมชน

วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2560
อุตตม สั่งอุตฯจังหวัดบูมศก.ภูมิภาค ฟื้นเขตศก.พิเศษ-ปั้นวิสาหกิจชุมชน

"อุตตม" มอบนโยบายอุตสาหกรรมจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการสอดรับเป้าหมายกระทรวงฯให้เสร็จภายใน พ.ย.นี้ โฟกัสลงทุนในพื้นที่ 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงอีอีซีจ่อชงนายกฯ เร็วๆ นี้ ย้ำให้เชื่อม เกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชน จ่อคลอดมาตรการหนุนเอสเอ็มอีรายเล็กใน 1 สัปดาห์ทั้งสินเชื่อและไม่ใช่  หวังกระตุ้นลงทุนภูมิภาคสร้าง ศก.ฐานราก วางเป้าดันจีดีพีอุตฯปี 2564 โต 4.5%

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายให้แก่อุต- สาหกรรมจังหวัด 76 แห่งทั่วประเทศและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 11 แห่งว่า ได้มอบหมายให้กลุ่มจังหวัดนำเสนอแผนปฏิบัติการที่สอดรับภารกิจที่กระทรวงฯมุ่งเน้น  โดยให้เวลาปรับแผนให้เสร็จภายในเดือน พ.ย.นี้ ขณะเดียวกันกระทรวงฯ จะออกมาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อและไม่ใช่สินเชื่อที่จะเป็นการต่อยอดจากโครงการเดิมแต่จะเน้นวิสาหกิจชุมชนให้มากขึ้นซึ่งคาดว่าจะเสร็จใน 1 สัปดาห์ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเติบโต ของจีดีพีภาคอุตสาหกรรมที่มีเป้าหมายให้โตไม่น้อยกว่า 4.5% ในปี 2564 จากปีนี้เฉลี่ย 1.5-2%

"มาตรการสนับสนุนที่ออกมาก็จะช่วยให้แผนของอุตสาหกรรมจังหวัดขับเคลื่อนไปได้โดยเฉพาะเราจะเน้น ช่วยเอสเอ็มอีฐานรากให้มากกว่าเดิมโดยมาตรการที่จะออกมาบางอย่างก็ จะต้องเสนอครม.เห็นชอบโดยเฉพาะด้านสินเชื่อ ซึ่งบางส่วนจะต่อยอด จากโครงการเดิมเช่น กองทุนนโยบายประชารัฐ 2 หมื่นล้านบาท เป็นต้น" รมว.อุตสาหกรรมกล่าว

สำหรับนโยบายที่มุ่งเน้นจะต้องสอดรับได้แก่ 1. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2. การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 3. การส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4. การ ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 5. การ พัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (บิ๊ก ดาต้า) และ 6. การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการลงทุนที่ต้องมุ่งเน้นดึงลงทุนทั้ง ในและต่างประเทศมายังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่งและการเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) โดยต้องทำงานร่วมกับเอกชนมากขึ้น ขณะเดียวกันต้องส่งเสริมเอสเอ็มอีรายเล็ก(Micro SMEs) และวิสาหกิจชุมชนให้มากขึ้นด้วย

"การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคงจะต้องเป็นเฟสๆ โดยระยะแรกนี้มีความพร้อมก่อนในแง่ของพื้นที่ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้พัฒนา 4 แห่ง ได้แก่ เขต ศก.พิเศษแม่สอด สระแก้ว สงขลา และมุกดาหาร แต่ที่เหลือก็จะต้องมีแผนดำเนินการซึ่งก็จะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นการลงทุนในภูมิภาคและให้เชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งแผนดังกล่าวนี้ทางกระ- ทรวงฯ ก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเร็วๆ นี้ ซึ่งขณะนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการดึงการลงทุนหลังจากที่ธนาคารโลก ได้จัดอันดับประเทศที่น่าลงทุนซึ่งไทยขึ้นมาถึง 20 อันดับมาอยู่ที่ลำดับ 26" นายอุตตมกล่าว

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า แผนการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงฯ ในปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สำคัญ ได้แก่ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การส่งเสริมเอสเอ็มอีให้ก้าวสู่ Smart SMEs 1,110 ราย แผนงาน บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น ยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล แผนพัฒนาคนให้สอดรับกับอีอีซี พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราในภาคใต้โดยมี เป้าหมายการพัฒนา 12 ราย ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมส่วนภูมิภาค 5.3 หมื่นราย เป็นต้น.

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน 360 องศา