Loading

คอลัมน์ ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ธอส.เปิดแอพพ์คนไทยมีบ้าน

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2560
คอลัมน์ ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ธอส.เปิดแอพพ์คนไทยมีบ้าน

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดทำแอพพลิเคชั่น "คนไทยมีบ้าน" หรือ "Home For All" เพื่อสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ผ่านโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตในระบบแอนด์ดรอย และไอโอเอส หรือตอบแบบสำรวจผ่านเว็บไซต์ธนาคาร และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า จากการสำรวจความต้องการในที่อยู่อาศัยทั่วประเทศรวม 78,586 ราย พบว่ากลุ่มอายุ 21-40 ปี ต้องการมากที่สุดและมีสัดส่วนถึง 71.5% โดย 57.3% ต้องการซื้อบ้านเดี่ยว ส่วนห้องชุดมีความต้องการซื้อ 8.81% ราคาที่อยู่อาศัยที่ต้องการซื้อส่วนใหญ่ 34.7% ช่วงราคา 1-2 ล้านบาท

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน