คลังหนุนตลาดอสังหาฯโตทั้งระบบ อัด100ล้านลงทุนไอที ข้อมูล บ้านมือสอง
Loading

คลังหนุนตลาดอสังหาฯโตทั้งระบบ อัด100ล้านลงทุนไอที ข้อมูล บ้านมือสอง

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2560
คลังหนุนตลาดอสังหาฯโตทั้งระบบ อัด100ล้านลงทุนไอที ข้อมูล บ้านมือสอง

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับงบประมาณด้านไอที ในปี 2561 จำนวนกว่า 100 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณสำหรับลงทุนด้านไอที จำนวน 74 ล้านบาท และงบประมาณสำหรับ ศูนย์ข้อมูลฯ จัดทำฐานข้อมูลตลาดบ้านมือสองอีก 30 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันตลาดบ้านมือสองมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ ในแต่ละปีสูงมากขึ้นเฉลี่ย 40% หรือประมาณ 1.2 แสนล้านบาท ของยอดโอนกรรมสิทธิ์รวม

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการซื้อขายบ้านมือสองไม่มีมาตรฐานหรือกฎระเบียบควบคุมการซื้อ-ขาย ทำให้เกิดปัญหาผู้บริโภคถูกหลอกลวงจากนายหน้าที่ไม่ดี ผู้บริโภคกลัวถูกหลอก ทำให้ไม่กล้าซื้อขายบ้านผ่านตัวแทนนายหน้าอสังหาฯ กระทรวงการคลังจึงต้องการจัดทำพระราชบัญญัติตัวแทนนายหน้าอสังหาฯ ควบคุม ผู้ประกอบการธุรกิจให้อยู่ในกฎระเบียบเกิดการซื้อ-ขายบ้านมือสองคล่องตัว

ที่ผ่านมากระทรวงการคลัง ธอส. และศูนย์ข้อมูลฯได้มีการหารือร่วมกับ 2 สมาคมนายหน้าอสังหาฯ เพื่อร่วมกันร่างกฎหมายนายหน้าอสังหาฯ ควบคุมนายหน้าและสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ และผู้ขายบ้าน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งเชื่อว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน สนช.ชุดนี้และมีผลบังคับใช้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง

สำหรับฐานข้อมูลบ้านมือสองจะเป็นการรวมเอาสินทรัพย์ในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากกรมบังคับคดี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆ และทรัพย์สินรอการขาย (เอ็นพีเอ) ของธนาคารรัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ ประชาชนเข้าถึงฐานข้อมูลได้มากขึ้น โดย ธอส.ได้ร่วมมือกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้จัดทำแอปพลิเคชัน "คนไทยมีบ้าน" หรือ "Home For All" ขึ้น เพื่อสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยทั้งประเทศ ซึ่งสามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต หรือตอบแบบสำรวจผ่านเว็บไซต์ธนาคาร และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ซึ่งจะเป็นบิ๊กดาต้าที่สำคัญของอุตสาหกรรมอสังหาฯ นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมไปยังฟินเทคเพื่อขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ในอนาคต

ทั้งนี้ เมื่อตลาดบ้านมือสอง การที่มีฐานข้อมูลบ้านมือสอง จะช่วยเสริมระบบเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน เกิดการ เปลี่ยนมือได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกับต่างประเทศ ลดปัญหาเอ็นพีแอล เพิ่มทางเลือกให้ผู้ซื้อบ้าน ซึ่งจะทำให้ตลาดกว้างขึ้นและเป็น กำลังซื้อจริงโดยอนาคตสัดส่วนการโอนบ้านใหม่และบ้านมือสองจะขยับมาที่ 50:50

 
ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ