Loading

หอฯชง2กลุ่มอัตราเดียว

วันที่ : 29 ตุลาคม 2560
หอฯชง2กลุ่มอัตราเดียว

เอกชนชง2หมวดอัตราเดียว

สภาหอการค้าฯเสนอ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแยกเพียง 2 หมวด จัดเก็บอัตราเดียว

นายอธิป พีชานนท์ ประธานสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจก่อสร้างและ อสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ควรแบ่งกลุ่มที่จะจัดเก็บ เหลือเพียง 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มพาณิชย กรรม อุตสาหกรรม และ ที่รกร้าง และ 2.กลุ่มที่อยู่อาศัยและที่เกษตร ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้ ควรกำหนดเก็บภาษีอัตราเดียวและไม่สูงจนเป็นภาระเพราะแต่ละ กิจการมีมูลค่าของตัวเองอยู่แล้ว แต่หากยังยืนยันจัดเก็บแบบขั้นบันได ผู้ที่อยู่ในข่ายจัดเก็บ จะถูกกระทบ 2 เด้งคือ อัตราภาษีและราคาประเมินที่ปรับขึ้นทุก 4 ปี ซึ่งไม่เป็นธรรมและผู้ประกอบการไม่สามารถคำนวณต้นทุนที่แท้จริงได้ เพราะมูลค่าขยับขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ภาษีนิติบุคคล ยังอยู่ที่ปีละ 20% หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งยังเป็นอัตราคงที่ สอดรับกับนายประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศไม่ได้คัดค้าน แต่อยากให้ภาครัฐช่วยพิจารณาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่องเพดานภาษี การจัดเก็บ และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเนื้อหา พ.ร.บ.ยังไม่ครอบคลุม บางจุดไม่มีความชัดเจน หรือ ให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ตีความเอาเอง

ตัวอย่างเช่น ที่ดินเคยเป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่วันดีคืนดีที่ดินแปลงข้างๆมีกลุ่มทุนรายใหญ่มาสร้างศูนย์การค้า ทำให้ราคาประเมินที่ดินปรับตัวสูงขึ้นหลายเท่าตัว เจ้าของที่นารอบข้าง ก็ถูกประเมินให้เสียภาษีในอัตราเดียวกับศูนย์การค้าก็ไม่น่าจะถูกต้อง หรือห้องแถวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจตามหัวเมืองต่างจังหวัด เคยเสียค่าเช่า 2,000-3,000 บาทต่อเดือน แต่เมื่อเมืองเจริญขึ้น มีการประเมินราคาใหม่ ทำให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น เจ้าของอาคารก็ต้องผลักภาระมาให้ผู้เช่าซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือเอสเอ็มอี อีกตัวอย่างคือ ปั๊มน้ำมันที่อยู่ในเขตเมือง เนื้อที่ 2-3 ไร่ มีหัวจ่ายน้ำมันไม่กี่หัว เนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นลานจอดรถ ห้องน้ำ ก็ถูกนำมาประเมินภาษีในอัตราพื้นที่การค้าด้วย"

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ