ผู้ประกอบการ เชื่อมั่น เพิ่ม ผลงานQ3กระเตื้อง มุ่งโครงการตอบสนองกำลังซื้อ
Loading

ผู้ประกอบการ เชื่อมั่น เพิ่ม ผลงานQ3กระเตื้อง มุ่งโครงการตอบสนองกำลังซื้อ

วันที่ : 16 ตุลาคม 2560
ผู้ประกอบการ เชื่อมั่น เพิ่ม ผลงานQ3กระเตื้อง มุ่งโครงการตอบสนองกำลังซื้อ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยภาพรวมความเชื่อมั่นผู้ประกอบการช่วงไตรมาส3 สูงกว่า 54% จากผลประกอบการ การลงทุน และต้นทุนการประกอบการรายใหญ่ในตลาดหุ้นมองบวก รวมถึงอีก 6 เดือนข้างหน้าภาพรวมก็ยังดี

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ไตรมาส 3 ปี 2560 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน มีค่าเท่ากับ 54.8 จุด เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ที่ระดับ 53.1 จุด ดัชนีที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากปัจจัยความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการ การลงทุน และต้นทุนการประกอบการ แต่ในด้านยอดขาย การจ้างงาน และการเปิดโครงการใหม่มีการปรับลดลง

ทั้งนี้ สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน มีค่าเท่ากับ 60.9 จุด สูงกว่าค่ากลางของดัชนีและสูงกว่าไตรมาส 2 ปีเดียวกัน รวมถึงยังสูงกว่าบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีค่า 45.7 จุด สะท้อนว่าผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวเห็นว่าเป็นภาวะที่ไม่ดี

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้า ในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 61.0 จุด ลดลงจากไตรมาส 2 ปีนี้อยู่บ้าง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 67.0 จุด แต่ยังสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 จุด โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่างก็มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นลดลงจากไตรมาส 2 คือ 67.3 จุด กับ 51.6 จุด ตามลำดับ

ดัชนีที่ลดลงนี้เป็นผลมาจากปัจจัยความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการ ยอดขาย การลงทุน การจ้างงาน และการเปิดโครงการใหม่ ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากการคาดการณ์ผลกระทบจากกิจกรรมเศรษฐกิจที่อาจลดลงในช่วงต้นไตรมาส 3 ปีนี้ ประกอบกับปัจจัยในด้านต้นทุนการประกอบการที่มีการปรับเพิ่มขึ้น

ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อปริมาณความต้องการสินค้า หรืออุปสงค์ มีค่าเท่ากับ 53.1 จุด ลดลงจากไตรมาส 2 ปีเดียวกัน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 53.7 จุด สะท้อนว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังฟื้นตัวไม่มากนัก เนื่องจากผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการด้านผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 มีค่าเท่ากับ 53.4 จุดปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ที่มีค่า 45.4 จุด บ่งบอกถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนเปิดโครงการใหม่ในกลุ่มระดับที่สูงขึ้น

ส่วนความเชื่อมั่นต่อภาวะอุปทานในตลาด ด้านการลงทุนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยดัชนีไตรมาส 3  มีค่าเท่ากับ 61.8 เพิ่มขึ้นจาก 61.4 จุด ขณะที่ดัชนีในด้านการเปิดโครงการใหม่เท่ากับ 59.3 จุด ลดลงจากไตรมาส 2 ปีนี้ ที่มีค่าเท่ากับ 60.4 จุด ประกอบกับยังมีผลให้การจ้างงานลดลงด้วย

ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นฯในด้านอุปทานทั้ง 3 ด้าน ได้สะท้อนว่า ผู้ประกอบการยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในโครงการใหม่ๆแต่จะเป็นไปอย่างระมัดระวังซึ่งอาจมุ่งเน้นการลงทุนโดยไม่เน้นการขยายโครงการแต่จะมุ่งเน้นโครงการที่ตอบสนองตลาดและกำลังซื้อของผู้ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ของศูนย์ข้อมูลณ ครึ่งแรกปี 2560 พบว่าผู้ประกอบการมีการเปิดโครงการใหม่ในระดับราคาสูง โดยเพิ่มขึ้น 52.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ