Loading

โกลบอลเฮ้าส์ ชูระบบASRS

วันที่ : 11 ตุลาคม 2560
โกลบอลเฮ้าส์ ชูระบบASRS

"โกลบอลเฮ้าส์" ทุ่มกว่า 600 ล้านบาท เปิดศูนย์กระจายสิน ค้าอัตโนมัติที่มีพื้นที่จัดเก็บสินค้ามากที่สุดในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างของไทย บนพื้น ที่กว่า 100 ไร่ที่วังน้อย อยุธยา เตรียมขยายโกลบอลเฮ้าส์สู่อาเซียน

นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามโกล บอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวิสัยทัศน์ "โกลบอลเฮ้าส์" เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อ สร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ดีที่ สุดในอาเซียน โดยกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน 5 เรื่องได้แก่ Best Price, Best Personal, Best Selection, Best Service และ Best Store เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่ง ขัน โดยนำนวัตกรรมทางการค้าระบบโมเดิร์นเทรดปรับใช้กับการบริหาร

การบริหารคลังสินค้าที่ถือเป็นหัวใจของธุรกิจค้าปลีกนั้น ได้นำระบบบริหารคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage Retrieval System-ASRS) ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบมาใช้กับร้านโกลบอลเฮ้าส์ สาขาปราณบุรีเป็นแห่งแรกเมื่อปี 2559 เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว แม่นยำ สะดวกและประ หยัดเวลาสำหรับลูกค้า ซึ่งปัจจุบันใช้กับร้านโกลบอลเฮ้าส์ 16 สาขา

นอกจากนี้ โกลบอลเฮ้าส์ได้ทุ่มกว่า 600 ล้านบาท ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติ ติดตั้งระบบ ASRS บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ที่วังน้อย อยุธยา โดยเฟสแรกมีพื้นที่คลังสินค้า 30,000 ตารางเมตร จัดเก็บสินค้าในส่วนของ พื้น ที่ ASRS ได้กว่า 43,000 พา เลท จัดเก็บเหล็กได้กว่า 5,000 ตันและจัดเก็บกระเบื้องเซรามิกได้กว่า 5,000 พาเลท ถือเป็นศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติที่มีพื้นที่จัดเก็บสินค้ามากที่สุดในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างของไทย

นายเกรียงไกร สุริยวนากุล ซัพ พลายเชน ไดเรกเตอร์โกลบอลเฮ้าส์ กล่าวว่า ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อยออกแบบให้เหมาะสมกับการดำเนินงานธุรกิจตั้งแต่การสั่งสิน ค้าจากผู้จัดจำหน่ายจนถึงการนำส่งสินค้าให้ผู้บริโภคที่ร้าน โดยใช้ทีมงานออกแบบและพัฒนาระบบทั้งหมด ทำให้สามารถปรับปรุงและขยายความสามารถและประ สิทธิภาพศูนย์กระจายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีขีดจำกัด ทั้งยังร่วมพัฒนา Packaging กับผู้ผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริหาร Supply Chain ทำให้สามารถลดจำนวนการพึ่งพาแรง งานเมื่อเทียบกับระบบบริหารคลังทั่วไปได้มากถึง 60% โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะซึ่งขาดแคลน และเตรียมนำบบ ASRS ใช้ในการบริหารสินค้าของโกลบอลเฮ้าส์ที่จะเปิดสาขาในอาเซียนด้วย

นายวิทูร ยังกล่าวถึงการเติบ โตในปีนี้ว่า มีรายได้จากการขายสุทธิไตรมาสแรก 5,376.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2559 จำนวน 222.32 ล้านบาท หรือ 4.31%  เนื่องจากเปิดสาขาเพิ่ม 12 สาขา โดยปัจจุบันโกล บอลเฮ้าส์มีสาขาทั่วประเทศ 52 สาขา และเดือนพฤศจิกายนนี้จะเปิดสาขาที่ 53 ที่พัทลุง ทั้งมีแผนขยายสาขาในระดับอำเภอเพิ่มขึ้น เช่นขอนแก่นมี 3 สาขา ขณะที่สกลนครมี 2 สาขา รวมถึงแผนขยายสาขาไปทั่วอาเซียน

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้
ข่าววัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ