Loading

ไฟเขียวพรบ.อีอีซี ครม.ผ่านฉลุยคาดบังคับใช้ใน5เดือน หอการค้าประเมินลงทุน3แสนล้าน/ปี

วันที่ : 20 กันยายน 2560
ไฟเขียวพรบ.อีอีซี ครม.ผ่านฉลุยคาดบังคับใช้ใน5เดือน หอการค้าประเมินลงทุน3แสนล้าน/ปี

คลอดร่างกฎหมายอีอีซีอีก 5 เดือนมีผลบังคับใช้ เอกชนมั่นใจช่วยเพิ่มจีดีพีประเทศ 1.5%

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ได้ อนุมัติร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ จากนี้จะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา คาดว่าจะมีผลใช้บังคับภายใน 4-5 เดือน

สำหรับสาระสำคัญร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยเพิ่ม รมว.เกษตรและสหกรณ์ มาเป็นคณะกรรมการ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้จัดทำผังเมืองให้สอดคล้องนโยบายและแผนภาพรวม

นอกจากนี้ ได้เพิ่มหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายอีอีซี สามารถใช้ที่ดิน ส.ป.ก.โดยไม่ต้องดำเนินการเพิกถอนเขตปฏิรูปที่ดิน ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นโดยกำหนดอัตราการจัดเก็บเงินจากผู้ประกอบการนำไป ดูแลชุมชน และประชาชนในพื้นที่ หรือใช้ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงทุนในอีอีซีจะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศ เป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนให้ไทยโตต่อเนื่อง แต่ในสัปดาห์หน้าจะนำเสนอข้อกังวลที่มีอยู่ไปหารือกับทีมอีอีซีอีกครั้ง

"หอการค้าและมหาวิทยาลัยหอการค้า ไทยได้ประเมินว่าจะเกิดการลงทุนในพื้นที่อีอีซีปีละประมาณ 3 แสนล้านบาท ภายใน 5 ปี จะช่วยเพิ่มอัตราจีดีพีประเทศได้  1.5% ต่อปี" นายกลินท์ กล่าว

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์