Loading

ผ่าเมืองแฝด สะหวันนะเขต มุกดาหาร เขตศก.พิเศษแสนล้าน

วันที่ : 16 กันยายน 2560
ผ่าเมืองแฝด สะหวันนะเขต มุกดาหาร เขตศก.พิเศษแสนล้าน

จับตามุกดาหารโตทะลุพิกัดฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์อีสานตอนกลาง สู่ตลาด CLMV ด้วย ชัยภูมิ เด่นตั้งอยู่บนจุดกึ่งกลางถนนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก หรือ East-West Economic Corridor และแหล่งส่งออกวัสดุก่อสร้างป้อนเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ในฐานะเมืองคู่แฝดที่กำลังเจิดจรัสอย่างยิ่ง

เปิดม่านมุก..ดาวจรัสแสงดวงใหม่

มุกดาหารเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่แยกตัวออกมาจากจังหวัดนครพนม วิถีชีวิตของที่นี่เปลี่ยนไปเมื่อมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 เกิดขึ้น การพัฒนาเมืองสะหวันนะเขต ของ สปป. ลาว ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้มุกดาหารต้องพัฒนาตามไปด้วยใน ฐานะ "เมืองคู่แฝด"

สมศักดิ์ สีบุญเรือง เลขาธิการหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร เล่าถึงอนาคตของมุกดาหาร ที่กำลังเจิดจรัสรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายของรัฐบาลไฟเขียวยกระดับมุกดาหารเป็น "เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ควบคู่กับสะหวันนะเขต ส่งผลให้มุกดาหารกลายเป็นดาวจรัสแสงขึ้นมาทันควัน

"ตอนแรกที่หอการค้าเสนอให้มุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ หลายคนบอกว่าไม่น่าสนใจ เพราะเป็นจังหวัดเล็ก มีแค่ 7 อำเภอ ผมบอกว่านั่นเป็นแค่ภาพลวงตา สมัยนี้เราต้องมองเครือข่ายสถานที่ตั้ง มุกดาหารมีประชากรแค่ 3.5 แสนคนก็จริง แต่เราอยู่ตรงข้ามกับ แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งมีประชากรล้านกว่าคน นอกจากนั้น มุกดาหารยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดสนุก คือ ส.เสือ สกลนคร น.หนู นครพนม สระอุ ก.ไก่ มุกดาหาร สกลนครมีประชากรล้านกว่าคน นครพนมประมาณ 7 แสนคน รวมกันแล้ว ศักยภาพของมุกดาหารถือว่าสุดยอด" เลขาฯ หอมุกดาหาร กล่าวถึงแนวความคิด ก่อนจะอธิบายต่อว่า มุกดาหารตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดี บนถนนเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก หรือ East-West Economic Corridor : EWEC

"เราแทบจะอยู่กึ่งกลางของเส้นทาง EWEC หรือถนนหมายเลข 9 โดยตะวันออกเริ่มตั้งแต่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึก ไล่มาถึงเมืองเว้ เมืองหลวงเก่าของเวียดนาม เมืองดงฮา จังหวัดกวางจิ จากนั้นเข้ามาสู่สะหวันนะเขต สปป.ลาว ระยะทางทั้งหมดเกือบ 500 กิโลเมตร จากมุกดาหารเชื่อมต่อไปกาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ เข้าสู่สี่แยกอินโดจีนคือ จังหวัดพิษณุโลก ตัดกับระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ จากพิษณุโลกไปตาก เข้าอำเภอแม่สอด สู่เมียวดี-เมาะละแหม่ง ประเทศเมียนมา ระยะทางประมาณ 770 กิโลเมตร ผมถึงบอกว่ามุกดาหารคือจุดกึ่งกลางของถนน EWEC"

จับมือ'สะหวันนะเขต'เป็น'เมืองคู่แฝด'

นอกจากนี้ มุกดาหารยังเป็นเมืองคู่แฝดกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่งมีระยะทางห่างกันแค่แม่น้ำโขงกั้น โดยคอนเซปต์ของเมืองคู่แฝด (Sister Cities) หมายถึง เมืองที่การเจริญสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน นำมาซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาด้านของสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรเมืองนั้นๆ ให้เปรียบเสมือนคนในพื้นที่เดียวกัน ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยการดำเนินวิถีชีวิตให้สอดคล้องกัน  และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างกันโดยจังหวัดมุกดาหารได้ตกลงกับ แขวงสะหวันนะเขตว่าจะใช้สินค้าอย่างเดียวกัน เช่น มุกดาหารมีโรงงานแป้งมัน ก็จะเอาวัตถุดิบจากสะหวันนะเขตเข้ามา หรือสะหวันนะเขต มีโรงงาน ก็ส่งวัตถุดิบเข้าไป โดยกำลังเสนอ ขอให้เปิดด่าน 24 ชั่วโมง และอำนวยความสะดวกแรงงานไปกลับ เช่น 8 โมงเช้ามาทำงาน 5 โมงเย็นกลับสะหวันนะเขต

คาดค้าชายแดนโตทะลุแสนล้าน

ภมร เชาวศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ประเมินว่า หากตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเสร็จสมบูรณ์ จะทำให้มูลค่าการค้าชายแดนในจุดนี้สูงขึ้นมหาศาล โดยมีโอกาสที่จะทะลุถึง 1 แสนล้านบาท สำหรับสถิติมูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดมุกดาหาร เติบโตต่อเนื่องทุกปี ประกอบด้วย ปีงบประมาณ 2553 มูลค่า 36,660 ล้านบาท ปี 2554 มูลค่า 68,107 ล้านบาท ปี 2555 มูลค่า 89,855 ล้านบาท โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้างที่นำไปสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

"ปัจจุบันจังหวัดมุกดาหารเป็นเสมือน ฮับโลจิสติกส์ของภาคอีสานตอนกลางอยู่แล้ว ด้วยศักยภาพของจังหวัดที่สามารถเชื่อมโยงได้หลายประเทศ ทำให้ธุรกิจการขนส่งเติบโต และในอนาคตจะกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม การเกิดเศรษฐกิจพิเศษความสำคัญอยู่ที่กฎหมาย ซึ่งจะต้องอำนวยความสะดวกกับนักลงทุนมากกว่ากฎ หมายปกติ" ประธานหอฯมุกดาหาร กล่าว

สะหวันนะเขต ทำเลทองนักลงทุน

ขณะที่แขวงสุวรรณเขต หรือสะหวันนะเขต (Savannakhet) สปป.ลาว ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศ ทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดมุกดาหาร ทิศเหนือติดกับแขวงคำม่วน ทิศใต้ติดกับแขวงสาละวัน เป็นแขวงที่มีเนื้อที่ใหญ่อันดับที่ 2 รองจากนครเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ได้มีพิธีเปิด สะพานมิตรภาพ 2 อย่างเป็นทางการ ซึ่งสะพานนี้เป็นเส้นทางเชื่อมตะวันออก-ตะวันตก จากเวียดนามถึงเมียนมา ทำให้แขวง สะหวันนะเขตกลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งของลาว โดยรัฐบาลลาวได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุน

คำว่าสุวรรณเขตมาจากคำว่า สุวรรณ + เขต หมายถึงดินแดนแห่งทองคำ แต่คนนิยมเรียกว่าสวรรค์ (สะหวัน) ซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งสวรรค์แทนคำว่า สุวรรณ ทำให้แขวงสุวรรณเขตกลายเป็นสะหวันนะเขตมาจนถึงปัจจุบัน และที่นี่คือที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจ พิเศษสะหวัน-เซโน ที่ว่ากันว่าเป็นแลนด์มาร์ค ใหม่ของ สปป.ลาว มีพื้นที่รวม 211 เฮกตาร์ (ประมาณ 1,318 ไร่) ตั้งอยู่บนเส้นทางที่เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกของอาเซียน เป็นการเชื่อมต่อทะเลจีนใต้ เมือง ดานังของเวียดนามกับทะเลอันดามันเมือง มะละแหม่งของเมียนมา

จึงถือได้ว่า มุกดาหาร กับ สะหวันนะเขต คือเมืองแฝดแห่งลุ่มน้ำโขง เขตเศรษฐกิจใหม่ของอาเซียน!!!

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ