คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: คาดยอดโอนกรรมสิทธิ์ปี60 กว่า1.5แสนหน่วย
Loading

คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: คาดยอดโอนกรรมสิทธิ์ปี60 กว่า1.5แสนหน่วย

วันที่ : 14 กันยายน 2560
คอลัมน์ พร็อพเพอร์ตีโฟกัส: คาดยอดโอนกรรมสิทธิ์ปี60 กว่า1.5แสนหน่วย

jeamjit.s@than-multimedia.com

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) รายงานการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 มีจำนวน 39,597 หน่วย และมีมูลค่า 103,560 ล้านบาท เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ลดลงทั้งในเชิงจำนวนหน่วยและมูลค่า ที่ 25.3% และ 16.3% ตามลำดับ โดยปี 2559 มีจำนวน 53,030 หน่วย และมูลค่า 123,766 ล้านบาท เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเดือนเมษายนอยู่ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2559 และเป็นเดือนสุดท้ายของมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ทำให้มีการเร่งการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก

ไตรมาส 2 ปี 2560 มีการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดมากที่สุด จำนวน 19,600 หน่วย คิดเป็น 49.5% ของหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด รองลงมาเป็นทาวน์เฮาส์ จำนวน 11,980 หน่วย คิดเป็น 30.3% บ้านเดี่ยวมีการโอนจำนวน 5,174 หน่วย คิดเป็น 13.1% บ้านแฝดมีการโอนจำนวน 1,472 หน่วย คิดเป็น 3.7% และอาคารพาณิชย์พักอาศัยมีการโอนจำนวน 1,371 หน่วย หรือเท่ากับ 3.5%

การโอนกรรมสิทธิ์บ้านใหม่ หรือบ้านที่โอนจากนิติบุคคลมีจำนวน 25,151 หน่วย และโอนบ้านมือสอง หรือบ้านที่โอนจากบุคคลธรรมดามีจำนวน 14,446 หน่วย ทำให้สัดส่วนจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์บ้านใหม่ต่อบ้านมือสองในไตรมาส 2 ปี 2560 เท่ากับ 64:36

สำหรับแนวโน้มยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2560 คาดว่าจะมีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยที่ประมาณ 154,500 หน่วย ลดลงจากปี 2559 เท่ากับ 11.9% โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 139,000-170,000 หน่วย และมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 416,000 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 6.3% โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 374,500-457,650 ล้านบาท

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ