ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว แบงก์เข้มงวดการอนุมัติเงินกู้
Loading

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว แบงก์เข้มงวดการอนุมัติเงินกู้

วันที่ : 11 กันยายน 2560
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว แบงก์เข้มงวดการอนุมัติเงินกู้

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ กรรมการและเลขานุการ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIC ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา จากผลสำรวจของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ มีอัตราการชะลอ ทั้งนี้ เนื่องจากปีที่แล้วมีการกระตุ้น อสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่ด้วยมาตรการจากรัฐบาล ทำให้มีการดึงเอา "ความต้องการซื้อบ้านในอนาคต" มาใช้ในปัจจุบัน

โดยเฉพาะภาพรวมตลาดอสังหาฯ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 มีการชะลอตัว ของจำนวนหน่วยทั้งในด้าน demandsupply แต่ที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ มีจำนวนและมูลค่ารวมถึงราคาเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้น กลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้น้อยมีศักยภาพในการซื้อที่อยู่อาศัยระดับต่ำเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน

REIC ยังได้คาดการณ์สถานการณ์ตลาดอีก 4 เดือน โดยแนวโน้มโครงการ ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ กทม.-ปริมณฑล ปี 2560 คาดว่าจะมีหน่วยโครงการเปิดใหม่ อยู่ที่ 108,709 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 2.9% โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ 97,900-119,700 หน่วย ส่วนแนวโน้ม ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ กทม.- ปริมณฑล ปี 2560 คาดว่าจะอยู่ที่ 111,300 หน่วย ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 12% โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ 100,200-122,500 หน่วย

แนวโน้มยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกทม.-ปริมณฑล ปี 2560 คาดว่า จะมีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์อยู่ที่ 154,500 หน่วย ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 11.9% โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 139,000- 170,000 หน่วย และมีมูลค่าอยู่ที่ 416,000 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 6.3% โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ 374,500-457,650 ล้านบาท

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ