Loading

โอไองัดมาตรการดึงลงทุน ชี้เขตศก.พิเศษยังหงอย

วันที่ : 5 กันยายน 2560
โอไองัดมาตรการดึงลงทุน ชี้เขตศก.พิเศษยังหงอย

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) หามาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อย่างเข้มข้น เช่น จะประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนอย่าง ไรบ้าง เจาะลึกอุตสาหกรรมอะไร มีปัญหาข้อติดขัด ต้องการระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มอย่างไร เช่น ระบบน้ำ ไฟ พื้นที่ ระบบศุลกากร ระบบการเงิน กำลังเจ้าหน้าที่ จากนั้นจะนำเสนอ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อปลดล็อกต่อไป ซึ่งจะนำร่องเขตเศรษฐกิจฯ แม่สอด จ.ตาก ให้เกิดเป็นรูปธรรมก่อน เนื่องจากแม่สอดมีการค้าชายแดนระดับสูง เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ คาดว่า ปลายปีนี้จะเห็นภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนชัดเจน

"ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมา 10 แห่ง แต่ยังคืบไม่มาก เราจึงสกัดกลั่นกรองเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพสูงสุดมา 3 แห่ง เพื่อทำให้เกิดก่อน คือ แม่สอด จ.ตาก สระแก้ว มุกดาหาร  จาก 3 จังหวัดนี้ ก็เลือกตากขึ้นมาแห่งแรก ทำให้เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เหมือนเป็นพื้นที่นำร่องก่อน จะส่งเสริม และแก้ทุกปัญหา จากนั้นก็จะขยายไปสระแก้ว แล้วมุกดาหาร และก็จะทยอยทำที่เหลืออีก 7 พื้นที่ต่อไป ซึ่งเป็นการตอบโจทย์นโยบายใหญ่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการกระจายความเจริญไปสู่นอกพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)

ทั้งนี้ตนได้ปรับนโยบายการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใหม่ จากเดิมจะเน้นการดึงดูดประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ของไทย แต่นโยบายใหม่จะเน้นการส่งเสริมในลักษณะวิน วิน คือ หากประเทศเพื่อนบ้านมีเขตเศรษฐกิจประกบพื้นที่ติดกับไทยอยู่แล้ว ไทยจะร่วมส่งเสริมในสิ่งที่เชี่ยวชาญ เช่น ระบบโลจิสติกส์ การบริการต่าง ๆ การแพทย์ เป็นการเสริมกัน ไม่ใช่แค่นำแรงงานถูกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเท่านั้น รวมทั้งไทยจะตั้งเป็นระบบเทรดดิ้งให้กับประเทศเพื่อนบ้าน แทนที่จะไปตั้งโรงงานเพียงอย่างเดียว

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ตามนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน กนอ. ได้รับมอบหมายให้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมชายแดนจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย นิคมฯ สะเดา จ.สงขลา นิคมฯ สระแก้ว นิคมแม่สอด จ.ตาก นิคมฯ นราธิวาส และนิคมฯ มุกดาหาร โดยนิคมฯมุกดาหารถือเป็นนิคมฯ ล่าสุดที่ นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม มีนโยบายให้ดำเนินการพัฒนา แต่จะต้องรอมติที่ประชุม ครม. อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม หากนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต้องการให้นิคมฯ แม่สอด เป็นตัวนำในการพัฒนาด้านการลงทุน การท่องเที่ยว และบริการ จากเดิมกำหนดให้นิคมฯ สระแก้วเป็นตัวนำ ก็มีความเป็นไปได้ เพราะน่าจะเป็นการพัฒนา ที่เน้นการลงทุนในด้านต่าง ๆ ไม่ได้เน้นแค่อุตสาหกรรมในนิคมฯ อย่างเดียว มีบีโอไอ เป็นผู้กำหนดสิทธิประโยชน์

"กนอ. นโยบายปัจจุบันคือ การพัฒนานิคมฯ สระแก้วเป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปมาก อยู่ระหว่างทำโปรโมชั่นชักจูงการลงทุน จนเริ่มมีเอกชนติดต่อเข้ามาใช้พื้นที่แล้ว ตั้งเป้าหมายเกิดการลงทุนจริงในปี 2561 ส่วนจะมีการปรับนโยบายให้นิคมฯ แม่สอดเป็นตัวนำร่องลงทุนหรือไม่ ต้องรอ นโยบายที่ชัดเจนอีกครั้ง"

ส่วนความคืบหน้านิคมอุตสาหกรรมสระแก้วนั้น ขณะนี้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครัวเรือน สนใจที่จะเข้าลงทุนในนิคมอุตฯ สระแก้ว โดยที่ผ่านมาทาง กนอ. ได้กำหนดแผนงานการตลาดเพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น ระยะแรก-ก.ย.  60 เร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ต้องการเช่าพื้นที่ดินมากกว่า 20 ไร่ ได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินในปีแรก และในปีที่ 2 ได้รับส่วนลดค่าเช่า 50% และได้รับส่วนลด 30% ของค่าเช่า ส่วนปีที่ 3 ได้ค่ายกเว้นบำรุง รักษาสิ่งอำนวยความ สะดวกในปีแรก ซึ่งเป็นมาตรการจูงใจให้ลงทุน

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์