Loading

ชง บ้านฉางโมเดล โชว์เมืองใหม่รับอีอีซี

วันที่ : 3 สิงหาคม 2560
ชง บ้านฉางโมเดล โชว์เมืองใหม่รับอีอีซี

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า เตรียมเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นำพื้นที่บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เป็นโมเดลในการพัฒนาแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เนื่องจากต้องการให้สอดรับการพัฒนาเมืองใหม่ ในพื้นที่โครงการอีอีซี เชื่อว่า จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ และช่วยตอบโจทย์การพัฒนาอีอีซีตามนโยบายรัฐบาล โดยแผนดังกล่าวกำหนดขึ้นระหว่างปี 61-64 พัฒนาพื้นที่ 18 แห่งใน 15 จังหวัดให้เป็นเมืองใหม่เชิงนิเวศ

นายเดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรอ. กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) คัดเลือกพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นเมืองใหม่ เพื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี โดยเลือกพื้นที่ เทศบาลเมืองบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง คาดว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย ส.อ.ท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย จะเป็นผู้เสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอีอีซีปลายเดือนก.ค.นี้ โดยการคัดเลือกพื้นที่แห่งนี้ เพราะประชาชนให้การสนับสนุน ขนาดพื้นที่ 1,400 ไร่ จำนวนประชากร 11,000 คน โดยจะพัฒนาเป็นคอมเพล็กซ์ ให้มีการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์การค้า ศูนย์บริการโลจิสติกส์ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์สูงสุด

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์