Loading

บูมค้าไทยกัมพูชา ตราดผนึก พระตะบอง โพธิสัตว์ สีหนุวิลล์ ขยายเศรษฐกิจภูมิภาครับอีอีซี

วันที่ : 25 กรกฎาคม 2560
บูมค้าไทยกัมพูชา ตราดผนึก พระตะบอง โพธิสัตว์ สีหนุวิลล์ ขยายเศรษฐกิจภูมิภาครับอีอีซี

ตราดตั้งคณะกรรมการร่วม 3 จังหวัดในกัมพูชา พัฒนาการค้า ท่องเที่ยว รับอีอีซีลงทุนท้องถิ่น 1.5 ล้านล้าน

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ตราด เปิดเผยว่า จ.ตราด ได้ตั้งคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจร่วมกับ 3 จังหวัดประเทศกัมพูชา ได้แก่ พระตะบอง โพธิสัตว์ และสีหนุวิลล์ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาผ่อนปรนกฎเกณฑ์ช่องทางการค้าร่วมกัน เช่น การเปิดด่านการค้าชายแดนบริเวณบ่อไร่-พระตะบอง 7 วัน เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเดินทางขนส่งและท่องเที่ยว โดยในปี 2558 และปี 2559 ได้ทดลองเปิดด่าน ดังกล่าวมีการเดินทางเข้าออกเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่าตัว ซึ่งหากไทยสามารถลดอุปสรรคด้านการค้า การลงทุน สร้างจุดแข็งที่ดีให้กับประเทศ จะมีผลตอบรับที่ดี ด้วยกัมพูชาและเวียดนามนิยมสินค้าที่ผลิตจาก ไทย สร้างรายได้จาก 200 ล้านบาท เป็น 4,000 ล้านบาท

"การเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของ จ.ตราด ถือเป็นจุดแข็งของจังหวัดที่สามารถขับเคลื่อนและดำเนินการได้ทันที" นาย ชาญนะ กล่าว

นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เฟอร์เฟค กล่าวบรรยายในหัวข้อ "เขตเศรษฐกิจพิเศษ จุดเปลี่ยนจังหวัดตราด" ว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลในภูมิภาคตะวันออก หรืออีอีซี ตามที่รัฐประกาศให้เป็นเป้าหมายใหญ่การลงทุนท้องถิ่น มูลค่า 1.5 ล้านล้านบาท ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกที่มีบทบาทสำคัญใน 5 ปีแรก (ปี 2560-2565) คาดจะผลักดันให้เศรษฐกิจภูมิภาคนี้เติบโตเฉลี่ย 5% ต่อปี โดยอีอีซีถือเป็นคลื่นลูกแรก ลูกใหญ่นับตั้งแต่ประเทศมีการลงทุน และเกิดประโยชน์กับ จ.ตราด

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์