Loading

บ้านต่ำกว่า50ล้านเสียว ต้องเสียภาษีที่ดินฉบับใหม่/ภาษีลาภลอยโดนแน่

วันที่ : 14 กรกฎาคม 2560
บ้านต่ำกว่า50ล้านเสียว ต้องเสียภาษีที่ดินฉบับใหม่/ภาษีลาภลอยโดนแน่

บ้านราคาต่ำกว่า 50 ล้านบาท มีเสียว ต้องเสียภาษี หลังคณะกรรมาธิการ ส่วนใหญ่เห็นชอบควรปรับลดเพดานให้ต่ำกว่า 50 ล้านบาทลงมา แต่ยังไม่ฟันธงระดับราคาใหม่ตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คาดสรุปภายใน 45 วันนี้ ขณะที่คลังเตรียมเก็บภาษีลาภลอยตามแนวรถไฟฟ้า 5%

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์ เตรียมพร้อมรองรับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะต้องเริ่มสำรวจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเพื่อกำหนดทิศทางอัตราการจัดเก็บที่ชัดเจนและประเมินราคาที่ดิน พร้อมทั้งทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการ ทั้งกรมที่ดิน และท้องถิ่น เนื่องจากกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 จึงต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้

เบื้องต้นการประชุมคณะกรรมาธิการวาระ 2 ยังไม่ได้ข้อสรุปว่า เพดานการจัดเก็บที่อยู่อาศัย ซึ่งส่วนใหญ่มองว่าควรปรับลดราคาให้ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และลดอัตราการจัดเก็บลงเพื่อให้มีฐานการจัดเก็บที่กว้างขึ้นคาดว่าจะได้ข้อสรุปใน 45 วันก่อนเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาโดยให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

ส่วนการประเมินที่ดินรายแปลงที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 ขณะนี้ได้ตรวจสอบที่ดินแล้วกว่า 18.6 ล้านแปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของที่ราชพัสดุทั้งหมดที่มีอยู่ 32 ล้านแปลง ซึ่งเชื่อว่าการประเมินดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อยู่ระหว่างเสนอร่าง พ.ร.บ.ภาษีลาภลอย ให้กระทรวงการคลัง และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง พิจารณาก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบในเร็วๆ นี้ ซึ่งภาษีลาภลอย จะมีการเก็บภาษีจากมูลค่าส่วนต่างของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากประโยชน์การก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้าในเขตเมือง โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ และรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น

สำหรับรายละเอียดของกฎหมายภาษีลาภลอย ส่วนอื่นๆ ยังเหมือนเดิม เช่น จะมีการกำหนดอัตราเพดานที่จะเก็บสูงสุดไว้ใน พ.ร.บ. แต่อัตราที่เก็บจริงจะใช้กำหนดและประกาศอีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนจะเริ่มเก็บจริงที่อัตรา 5% หรือไม่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้

นอกจากนี้ การเก็บภาษีจะเก็บในรัศมี  5 กม. จากโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ และมูลค่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษีลาภลอย เพราะไม่ต้องการให้กระทบกับรายย่อย โดยเฉพาะที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออยู่อาศัยปกติ โดยเป้าหมายของกฎหมายนี้ต้องการเก็บภาษีที่ได้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเป็นสำคัญ

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น