Loading

ราคาห้องชุด-แนวราบขยับ 6เดือนข้างหน้าเชื่อมั่นดีขึ้น

วันที่ : 11 กรกฎาคม 2560
ราคาห้องชุด-แนวราบขยับ 6เดือนข้างหน้าเชื่อมั่นดีขึ้น

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ศูนย์ได้จัดทำดัชนีราคาห้องชุดในไตรมาส 2 ปี 2560 สำรวจพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 2 จังหวัด คือนนทบุรีและสมุทรปราการ

โดยดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคา มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.8 จุด เพิ่มขึ้นจาก 119.9 จุด หรือ 5.8% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 124.9 จุดในไตรมาส 1 ปี 2560 หรือ 1.5%

ขณะที่ดัชนีราคาบ้านแนวราบในพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 3 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทร ปราการ มีค่าเท่ากับ 116.8 จุดเพิ่มขึ้นจาก 114.5 จุด หรือ 2.1% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 116.7 จุด ในไตรมาส 1 ปี 2560 หรือ 0.1%

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่ อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณ ฑล มีค่าดัชนีในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 53.1 จุด ลดลงจาก 54.2 ในไตรมาสที่แล้ว แต่ยังสูงกว่าค่ากลางที่ 50 จุด เป็นผลมาจากปัจจัยความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการ ยอดขาย การลงทุน และการเปิดโครงการใหม่ที่ลดลง ส่วนในอีก 6 เดือนข้างหน้า มีค่าเท่ากับ 67.0 จุด เพิ่มขึ้นจาก 65.1 จุดในไตรมาส 1 ปี 2560 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีทิศทางความเชื่อมั่นมากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์