Loading

สถานการณ์คอนโดฯในจ.เชียงใหม่

วันที่ : 3 กรกฎาคม 2560
สถานการณ์คอนโดฯในจ.เชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ระบุ โครงการอาคารชุดที่เปิดขายใหม่ระหว่างตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560 พบว่า ในเดือนมกราคม 60 พบอาคารชุดเปิดใหม่ 1 โครงการใน อ.เมืองเชียงใหม่ จำนวน 78 ยูนิต ที่ระดับราคา 1.5-3 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามข้อมูลจำนวนโครงการและจำนวนหน่วยห้องชุดระหว่างย้อนหลังไป 4 ปี (ระหว่างปี 56-59) พบว่า จำนวนเปิดโครงการจะอยู่ระดับ 50-59 โครงการ มีจำนวนหน่วย 6,733 ยูนิต 8,407 ยูนิต 7,659 ยูนิตและ 8,620 ยูนิต ตามลำดับ เหลือขาย 2,910, 3,131, 3,273 และ 3,072 ยูนิต

หน่วยห้องชุดเหลือขายและมูลค่าในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรวมบริษัทจดทะเบียนและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ มีจำนวน 3,072 ยูนิต แยกเป็นส่วนของบริษัทจดทะเบียน 917 ยูนิต (30%) และ 2,155 ยูนิต (70%) บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีหน่วยห้องชุดเหลือขาย 2,743 ยูนิต สันทราย 203 ยูนิต หางดง 101 ยูนิต และ อ.แม่ริม 25 ยูนิต

และหากคิดเป็นมูลค่าโครงการจะประมาณ 27,542 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นของ บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ฯมูลค่า 21,458 ล้านบาท และ 6,083 ล้านบาทบริษัทจดทะเบียน ซึ่ง อ.เมืองเชียงใหม่มียูนิตเหลือขายมูลค่าสูงถึง 25,500 ล้านบาท รองลงมาเป็น อ.สันทราย 1,130 ล้านบาท อ.แม่ริม 542 ล้านบาท และ อ.หางดง 370 ล้านบาท

สำหรับสถานการณ์ของบ้านพักตากอากาศใน จ.เชียงใหม่ หมายถึง บ้านแนวราบที่สร้างอยู่ริมทะเลหรือเชิงเขา ที่มีราคาตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป และส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ขายให้กับชาวต่างชาติหรือให้เช่าระยะยาว และนับรวมบ้านจัดสรรที่มีราคาตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดในผังโครงการ

จากการสำรวจพบว่า มีบ้านพักตากอากาศที่อยู่ระหว่างการขาย 3 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ และ อ.แม่ริม

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา