คลังดันกม.2ฉบับเก็บภาษีลาภลอย
Loading

คลังดันกม.2ฉบับเก็บภาษีลาภลอย

วันที่ : 23 มิถุนายน 2560
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า กระทรวงการคลังจะเสนอ ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ภาษีลาภลอย และ ร่าง พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ภาษีลาภลอย จะเสนอให้เก็บภาษีจากมูลค่าส่วนต่างของที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากประโยชน์การก่อสร้าง โครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้าในเขตเมือง โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ และรถไฟฟ้าความเร็วสูง เป็นต้น

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.ภาษีลาภลอย และ พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ เข้า ครม.ในเดือน ก.ค.นี้

 

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า กระทรวงการคลังจะเสนอ ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ภาษีลาภลอย และ ร่าง พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ภาษีลาภลอย จะเสนอให้เก็บภาษีจากมูลค่าส่วนต่างของที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากประโยชน์การก่อสร้าง โครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้าในเขตเมือง โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ และรถไฟฟ้าความเร็วสูง เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นให้เก็บในกรณีที่มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนมือ และนำไปพัฒนาเชิงพาณิชย์สำหรับมูลค่าที่เกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป จะเก็บในอัตรา 5% ของมูลค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น และจะเป็นการเก็บครั้งเดียว โดยขณะนี้กระทรวงการคลังได้ทำประชาพิจารณ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่เรียบร้อยแล้ว

 

"ในต่างประเทศมีการเก็บภาษีลาภลอยและประสบความสำเร็จ ในกรณีของไทย ลักษณะเดียวกัน หากไม่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ ก็ไม่ต้องเสียภาษี แต่จะเก็บเมื่อมีการซื้อขายเท่านั้น กำหนดวงเงินต้องเกิน 50ล้านบาทขึ้นไป เพื่อไม่กระทบกับผู้ได้ประโยชน์รายย่อย โดยเงินภาษีที่เก็บได้จะนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อไป" รมว.คลังกล่าว

 

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า ในส่วนของร่าง พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ ได้สั่งให้กระทรวงการคลัง เสนอพร้อมกับร่าง พ.ร.บ.ภาษีลาภลอย เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยร่างกฎหมายทรัพย์อิงสิทธิมีสาระสำคัญ จะทำให้สิทธิการเช่ากลายเป็นสินค้าที่สามารถซื้อขายได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้ส่วนหนึ่งจะชดเชยภาระต้องเสียภาษีลาภลอยได้


ที่มา : หนังสือพิมพ์ M2F

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ